Aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya per al curs 2023-2024. Text de la resolució.

RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula
d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol públiques

1. Participants en el procés i requisits d’edat
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/a per primera vegada en una llar d’infants o escola
bressol pública.
Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar un infant en el centre cal que l’infant tingui com a mínim
16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del
moment que compleixin 16 setmanes.

2. Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, acompanyada de la documentació
acreditativa, dins el termini indicat en l’apartat 3 d’aquest annex.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas de duplicitat de sol·licituds, s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera
duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d’infants o escoles bressol públiques del
mateix municipi. Per a llars d’infants o escoles bressol públiques de municipis diferents, es pot presentar una
sol·licitud per a cada municipi i, en aquest cas, no es considera que hi ha duplicitat.

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Els ajuntaments que, en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de preinscripció i
admissió d’infants a les llars d’infants o  a les escoles bressol públiques, poden establir un calendari propi, l’han
de fer públic abans de l’1 de març de 2023. El calendari ha d’estar comprès entre el 3 de maig i el 23 de juny
de 2023, però les escoles rurals i les de les zones escolars rurals que ofereixin places d’I1 a I3 del primer cicle
d’educació infantil poden fer coincidir el seu calendari amb el que s’estableix en l’apartat 3 de l’annex 2.
Si no s’estableix cap calendari propi, el calendari és el següent:

– Publicació de l’oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023.
– Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de  2023, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de
2023.
– Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2023.
– Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023.
– Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si
escau, de la llista d’espera: 15 de juny de 2023.
– Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos.

4. Procediment de desempat
Es fa en cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional, i d’acord amb el que preveu el punt 7 d’aquesta Resolució.»

Source link

Font: EMD de Picamoixons

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *