L’Ajuntament de Cambrils obre un nou concurs públic dels serveis de temporada a les platges

El procediment obert inclou els serveis de tendals, para-sols, gandules, escoles nàutiques i lloguer d’embarcacions sense motor

Els 9 nous lots que s’han licitat se sumen als 21 lots d’instal·lacions que ja es van adjudicar l’any passat

Les empreses interessades tenen temps de presentar les seves ofertes, fins el dia 9 de maig

El servei de Platges del Departament de Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació, per als propers quatre anys (2023-2024-2025-2026), un total de 9 lots que permetran les autoritzacions per a l’explotació de diferents instal·lacions de serveis de temporada, repartits en diferents ubicacions de les platges del municipi de Cambrils.  

D’aquests 9 lots, hi ha 6 lots de tendals, para-sols i gandules i 3 lots d’explotacions nàutiques, dos d’aquests serveis nàutics inclouen també escola nàutica, a banda del lloguer d’embarcacions sense motor. Les empreses interessades tenen temps de presentar les seves ofertes fins el dia 9 de maig.  

Alguns d’aquests serveis (5 lots) ja van sortir a licitació en l’
anterior procediment, la temporada 2022, però es tornen a licitar perquè van quedar deserts o no van resultar adjudicats, per diferents motius. Per altra banda, també s’inclouen d’altres serveis nous (4 lots) que no es van treure en l’anterior concurs públic. 

Aquestes instal·lacions s’inclouen al Pla d’usos i serveis de temporada, de les platges de Cambrils, per la temporada 2023, aprovat per l’Ajuntament de Cambrils i pel Departament de Territori de la Generalitat. Per poder localitzar la ubicació de cadascun d’aquests lots, s’han de consultar els plànols d’Ordenació, publicats junt amb licitació, tenint en compte la platja i el codi que s’indica als plecs, per a cadascun d’aquests lots.   

Per tal d’afavorir la concurrència pública i diversificar els serveis, donant accés a diferents professionals del sector, així com no desvirtuar les normes de l’anterior licitació del 2022, només es podrà ser adjudicatari d’un màxim de 2 lots, en total, amb els dos procediments licitats  (el del 2022 i l’actual del 2023). Per tant, la persona licitadora que estigui interessada en presentar-se, en aquest nou procediment, i que hagi estat adjudicatària en l’anterior licitació, haurà de tenir en compte aquest fet.  

Els plecs de clàusules tècniques i administratives de la licitació amb els condicionants generals i particulars, les ubicacions de cadascuna de les instal·lacions, els plànols, els imports dels cànons i la resta d’informació es poden trobar en aquest enllaç del Perfil del  Contractant de l’Ajuntament de Cambrils
https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/049c0093-bdd5-44f1-a1d0-82353758d37b/200039226.   

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *