L’Ajuntament de Cambrils obre nova convocatòria de subvencions en matèria esportiva

Les ajudes s’adrecen a finançar les activitats ordinàries d’entitats esportives i esportistes individuals, així com l’organització d’esdeveniments esportius d’impacte significatiu

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juny per les entitats esportives i organització d’esdeveniments esportius i el 30 de novembre pels esportistes individuals

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils ha obert una nova convocatòria de subvencions destinades a entitats esportives i esportistes individuals pel desenvolupament de les activitats ordinàries i organització d’esdeveniments esportius.  

Les entitats i esportistes hauran de presentar les seves sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en model normalitzat i acompanyades de la documentació corresponent. Tota la informació i els formularis de sol·licitud es poden trobar a la pàgina web https://www.cambrils.cat/esports/subvencions i per qualsevol dubte o aclariment les persones interessades poden contactar amb el departament d’esports de l’Ajuntament de Cambrils a través del correu esp@cambrils.org.  

Els ajuts econòmics es divideixen en 3 convocatòries

Ordinària Entitats 

Termini presentació sol·licituds: del 20/05/23  al  16/06/23. 

Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives de la ciutat durant l’any 2023 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva de la ciutat.  

Poden ser objecte de subvencions les següents línies/programes: 

A.1- Promoció esport base (fins a 18 anys).
A.2- Promoció esport adults ( majors de 18 anys). 

A.3- Suport d’ activitats de celebració d’ aniversaris significatius 

Les entitats esportives han d’estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme municipal de Cambrils, estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, tenir una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Cambrils. Cal sol·licitar els certificats de llicències tramitades a la federació corresponent, consell esportiu i/o associació per gènere, categories i  àmbit de competició dels esportistes durant l’any 2023.   

Més informació: Convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives, any 2023. Programa A. BDNS: 694713-135513  

Esdeveniments Esportius 

Termini presentació sol·licituds: del 20/05/23 al 16/06/23. 

Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, durant l’any 2023 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva i en el cas de la línia programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Cambrils.  

Cal que es compleixi el pressupost mínim de despesa  i nombre d’esportistes participants, així com la resta de requisits segons Programa C.1 i C.2. Si l’esdeveniment es duu a terme entre el 16/06/23 i el 31/12/23, cal presentar igualment la sol·licitud. 

Més informació: Convocatòria de subvenció destinada a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, any 2023. Programa C. BDNS: 694720-135518  

Esportistes Individuals 

Termini presentació sol·licituds: del 20/05/23  al  30/11/23. 

Subvencions adreçades a esportistes individuals (d’acord amb les modalitats esportives establertes) amb llicència esportiva vigent, amb l’objectiu de fomentar l’activitat esportiva i premiar els resultats obtinguts durant l’any 2023, motivant la seva dedicació esportiva i col·laborant en el seu desenvolupament tècnic, tenint cura de la seva formació humana i social. 

Donat que la temporada de la majoria d’esports individuals és de gener a desembre, el termini per presentar la sol·licitud d’aquest programa finalitza el 30 de novembre 2023.  

Cal sol·licitar el certificat de resultats assolits entre l’1/1/23 i 31/12/23 a la federació corresponent, consell esportiu i/o associació esportiva, tenint en compte que única i exclusivament es valoren el Campionat Provincial (primera posició), Campionat de Catalunya (primer, segon i tercer) i Campionat d’Espanya (primer, segon i tercer), per tant els trofeus, copes, memorials, etapes i d’altres resultats no tenen valoració possible.  

També són requisits estar empadronat a Cambrils (mínim 3 mesos) o bé disposar de llicència esportiva d’una entitat del municipi de Cambrils, tenir entre 8 i 60 anys, no estar inhabilitat o tenir sanció federativa i no tenir cap tipus de llicència professional o similar.  

Més informació: Convocatòria de subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels esportistes individuals, 2023. Programa E. BDNS: 694725-135520. 

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *