Aigües de Reus veu créixer l’atenció presencial després de diversos anys de davallada

La primera meitat de 2023 ha comportat un important increment de l’atenció presencial a les oficines centrals d’AIgües de Reus, un fet que no es produïa des de l’arribada de la pandèmia.

Així, per exemple, els tràmits presencials han estat, de gener a juny, un 17% superiors als del mateix període de l’any passat. Una circumstància que cal atribuir, en part, a la instal·lació d’un caixer automàtic per al pagament de factures però també al fet que l’empresa municipal d’aigua ha introduït millores que faciliten els tràmits presencials a aquelles persones que volen seguir sent ateses a peu d’oficina.

L’estadística del primer semestre del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) d’Aigües de Reus apunta a un cert canvi de tendència. Si els sis primers mesos de 2022 van ser 8.109 les persones que van optar per l’atenció presencial, en el mateix període de 2023 han estat 9.751, és a dir, un 17% més.

Una dada que és encara més rellevant si es té en compte que, al llarg de l’any passat, els tràmits presencials es van reduir un 27,50% mentre que els tràmits no presencials s’incrementaven un 152,42%, en un procés accelerat que va disparar-se amb l’arribada de la pandèmia. En canvi, en la primera meitat d’aquest any, l’increment de tràmits no presencials s’ha relaxat notablement, i ha estat tan sols del 7% en relació al mateix període de 2022. No obstant això, hi ha dinàmiques que semblen traslladar-se de manera imparable cap a l’entorn digital, com és el cas de la formalització de nous contractes: mentre que aquells que es fan de manera no presencial augmenten un 7,47%, els presencials cauen un 2,1%.

Incorporació d’un caixer automàtic
El creixement dels tràmits presencials guarda una estreta relació amb el fet que, fa poc més d’un any, Aigües de Reus va incorporar un caixer automàtic a la seva oficina central amb l’objectiu de facilitar als usuaris el pagament de les factures del servei, ja sigui mitjançant targeta bancària o en efectiu. Un servei que, de gener a juny, han utilitzat unes 35 persones diàriament.

De fet, el pagament és un dels tràmits més sol·licitats pels usuaris d’Aigües de Reus que opten per fer les seves gestions a peu d’oficina. Al respecte, l’estadística mostra que el 40% de tots els tràmits presencials són pagaments per part de ciutadans que no tenen la seva factura domiciliada o volen fer efectiu un rebut impagat.

Acompanyament en la cita prèvia
Un altre element que, a parer d’Aigües de Reus, explica l’increment dels tràmits presencials és la introducció de millores en la gestió de la cita prèvia. En aquest sentit, de gener a juny, els tècnics del SAC van fer 742 trucades telefòniques prèvies a les visites concertades amb l’objectiu d’orientar l’usuari i validar la documentació necessària que cal aportar segons quina sigui la gestió que s’hagi de fer. “Com a administració, hem de ser capaços d’oferir una millor gestiò telemàtica perquè és el futur però, a la vegada, també hem de cuidar l’atenció a les oficines i aconseguir que fer un tràmit davant l’administració sigui àgil i còmode per a la ciutadania”, raona el regidor el regidor responsable del servei, Daniel Rubio.

Més factures electròniques
L’estadística del SAC de la primera meitat de 2023 també deixa altres dades interessants, com és el 17,11% de factures que s’emeten en format electrònic. Una xifra encara baixa però que aquest any s’ha incrementat un 5%, mentre que el 2022 el percentatge ja s’havia disparat un 37,80% respecte a l’any anterior, la qual cosa implica que s’ha reduït en una proporció idèntica el número de factures que cal imprimir i fer arribar al client mitjançant servei postal tradicional.

Ateses aquestes circumstàncies, el regidor responsable del servei, Daniel Rubio, anima tots els reusencs i reusenques a passar-se a la factura electrònica perquè “és una mesura que té repercussions ambientals immediates, ja que significa un estalvi de paper, però també perquè és un servei d’utilitat per a la ciutadania, que d’aquesta manera té molta més informació per gestionar el seu contracte”.

Avantatges per a la ciutadania
En aquest sentit, la factura electrònica presenta nombrosos avantatges respecte a la factura que s’emet en paper, ja que, entre d’altres coses, incorpora missatges d’interès per als usuaris. Els missatges més habituals són aquells que l’informen de l’existència de rebuts impagats i comuniquen altres incidències, fins al punt d’emetre alertes personalitzades i avisos si el consum es dispara per sobre del que és habitual.

La factura electrònica és un document tributari generat per medis informàtics i en format electrònic que alhora que reemplaça el document físic en paper, en conserva plenament el seu valor legal.

Els usuaris d’Aigües de Reus que vulguin accedir a la factura electrònica i al seu historial de facturació, simplement han de donar-se d’alta a l’oficina virtual d’Aigües de Reus (www.aiguesdereus.cat). Aquells que no ho facin, seguiran rebent l’habitual factura en paper als seus domicilis, comerços o empreses.

Un cop dins de l’oficina virtual, la factura electrònica és idèntica a la que tothom rep als seus respectius domicilis, i garanteix la confidencialitat, fiabilitat i seguretat de totes les dades que hi figuren. La factura es rep a la bústia de mail (el mateix dia de l’emissió) sense necessitat d’accedir enlloc per procedir a la descàrrega. És per això que, entre els avantatges que presenta el servei, els abonats que ja s’han donat d’alta en destaquen la gran comoditat que representa rebre la factura a la bústia de mail.

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *