Ajuntament de Riudoms Convoca una Junta de Govern Local Ordinària el 12 de setembre de 2023

L’Ajuntament de Riudoms ha anunciat la convocatòria d’una Junta de Govern Local Ordinària que tindrà lloc el proper 12 de setembre de 2023. La reunió abordarà diversos temes importants per a la comunitat local i està programada per discutir assumptes de diversa índole.

La Junta de Govern Local s’ha convertit en una instància vital per a la presa de decisions a Riudoms, i en aquesta ocasió, l’ordre del dia inclou una sèrie de punts d’interès que afecten diferents àrees de l’administració municipal.

1. Aprovació d’Actes Anteriors

En primer lloc, es sotmetran a votació els actes de les dues últimes sessions de la Junta de Govern Local Ordinària, celebrades el 28 d’agost i el 4 de setembre de 2023. Aquests documents són essencials per mantenir un registre precís de les decisions i discussions prèvies.

2. Assumptes del Regidor de Recursos Humans

El Regidor de Recursos Humans presentarà un punt crucial a l’ordre del dia: l’aprovació del servei de manteniment del programa de nòmines pel període 2023-2024. Aquest aspecte és fonamental per garantir el correcte funcionament de l’administració municipal i la gestió del seu personal.

3. Assumptes del Regidor d’Urbanisme

Un dels temes més destacats de la reunió serà l’aprovació prèvia del «Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació de la masia existent al polígon 45, parcel·la 15, de Riudoms». Aquesta actuació té com a objectiu l’adaptació de la masia per convertir-la en una vivenda familiar, a més d’establir-ne la corresponent catalogació. Aquesta mesura té un impacte significatiu en el desenvolupament urbanístic de la localitat.

4. Assumptes del Regidor d’Esports

El Regidor d’Esports presentarà un projecte relacionat amb el subministrament de samarretes per a la bicicletada que es durà a terme en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat el 24 de setembre de 2024. Aquesta iniciativa busca promoure un estil de vida actiu i sostenible entre els residents de Riudoms.

5. Donar Compte dels Decrets d’Alcaldia

La Junta també inclourà un punt dedicat a la presentació i revisió dels decrets emesos per la Presidència, des del número 1367 fins al 1416 de 2023. Això garanteix la transparència i la rendició de comptes en la gestió governamental local.

6. Assumptes Urgents i Torn Obert de Paraules

Finalment, es donarà lloc a la discussió d’assumptes urgents que puguin sorgir i s’obrirà un torn de paraules perquè els membres de la Junta puguin expressar les seves opinions i preocupacions.

Aquesta Junta de Govern Local promet ser una oportunitat important per discutir i prendre decisions sobre qüestions rellevants per al desenvolupament i benestar de Riudoms. Els ciutadans interessats poden seguir de prop els resultats i les decisions preses durant aquesta reunió, que se celebrarà a les instal·lacions de l’Ajuntament el 12 de setembre de 2023.

Font: Ajuntament de Riudoms

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *