Índex de vendes en grans superfícies al juliol

L’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha experimentat un augment del 4,7% al juliol del 2023 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta dada és en termes de preus corrents, és a dir, sense tenir en compte l’efecte dels preus.

Si analitzem les vendes per grups de productes, observem que les vendes d’alimentació han augmentat un 5,6%, mostrant un bon comportament durant aquest període. D’altra banda, les vendes de la resta de productes han augmentat un 3,9%, mostrant una tendència positiva, encara que lleugerament inferior a la del grup d’alimentació.

No obstant això, si considerem els preus constants, eliminant l’efecte dels preus, l’índex de vendes a les grans superfícies presenta una variació interanual del 2,9%. En aquest cas, les vendes de productes d’alimentació han disminuït un 3,9%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 11,1%.

Aquestes dades mostren una realitat diferent en comparació amb les dades de preus corrents. Els increments en termes de preus constants són més moderats, ja que s’elimina l’efecte de l’augment dels preus al llarg del temps. A més, podem observar una situació contradictòria entre els diferents grups de productes. Mentre que les vendes d’alimentació han experimentat un descens en termes de preus constants, les vendes de la resta de productes han augmentat de manera significativa.

En conclusió, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha augmentat al juliol del 2023 en comparació amb l’any anterior. És important destacar que aquests resultats varien segons si es prenen en consideració els preus corrents o els preus constants. A més, les tendències varien segons els grups de productes, amb vendes d’alimentació que experimenten un augment i vendes de la resta de productes que presenten diferents resultats en termes de preus constants.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *