Índex de producció industrial. 07/2023

L’Índex de producció industrial a Catalunya augmenta un 0,7% al juliol del 2023

L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari a Catalunya ha registrat un augment del 0,7% durant el mes de juliol del 2023. Aquest índex pren en consideració els efectes del calendari per tal de proporcionar una comparació més precisa amb el mateix període de l’any anterior.

En relació als grans sectors industrials, s’observa un increment del 15,0% en la producció de béns d’equipament. No obstant això, els altres sectors han experimentat una disminució en la seva producció. L’energia ha registrat una disminució del 6,3%, els béns intermedis del 3,2% i els béns de consum del 1,5%.

Pel que fa a l’índex de productes industrials, que no inclou l’energia ni està corregit d’efectes de calendari, s’ha observat un augment del 1,7% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. D’altra banda, l’índex de producció industrial, que inclou l’energia, ha augmentat un 0,7%. En aquest cas, els béns d’equipament han experimentat un increment del 15,7%, mentre que l’energia ha disminuït un 6,3%, els béns intermedis un 3,1% i els béns de consum un 1,6%.

Analitzant les divisions industrials, s’ha observat que la fabricació de material de transport ha registrat l’increment més elevat, amb un 41,4%. Les indústries de fabricació de maquinària i equips mecànics també han experimentat un augment del 6,1%. No obstant això, les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat han registrat una disminució del 19,8%, mentre que les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats han disminuït un 8,4%.

En resum, l’índex de producció industrial a Catalunya ha experimentat un lleuger augment del 0,7% al juliol del 2023. Els béns d’equipament han estat el sector amb un major creixement, mentre que l’energia i altres sectors han registrat una disminució en la seva producció. A nivell de divisions industrials, la fabricació de material de transport ha estat la que ha registrat l’increment més important, mentre que les indústries tèxtils i del paper han experimentat una disminució significativa.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *