Salut aposta per la prevenció del trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) amb eines de detecció precoç del consum d’alcohol i altres drogues en el període perinatal

Els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) són una sèrie d’afectacions que una persona pot tenir si la mare ha begut alcohol durant l’embaràs. Aquestes alteracions poden incloure discapacitats físiques i cognitives, així com problemes de conducta i d’aprenentatge, i, sovint, es poden donar diverses afectacions alhora.

Estudis internacionals estableixen que la prevalença de TEAF en infants i joves a Europa és de 19,8 per cada 1.000 habitants. Per aquest motiu, és molt important no beure alcohol, ni tan sols en petites quantitats, ni consumir altres drogues durant la gestació.

Les principals recomanacions internacionals per a la prevenció dels TEAF en les polítiques públiques estableixen que cal:

  1. Implementar polítiques amb caràcter multicomponent que incloguin tant la sensibilització de la ciutadania com l’ajuda a les gestants amb consums d’alt risc.
  2. Informar a la ciutadania sobre els riscos que comporta el consum d’alcohol i altres substàncies durant l’embaràs.
  3. Promoure el cribratge universal del consum d’alcohol durant l’etapa fèrtil, incloent-hi la detecció d’altres riscos psicosocials, així com el consum de les seves parelles. També oferir suport integral, individualitzat i multidisciplinari en els casos de trastorns per consum d’alcohol.
  4. Respectar l’autonomia de les gestants i no discriminar-les ni estigmatitzar-les.

Des de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques conjuntament amb el Servei de Salut Maternoinfantil de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es treballa per aplicar les anteriors recomanacions. L’objectiu és prevenir els riscos de l’exposició fetal a l’alcohol i altres drogues, millorar la detecció, la intervenció precoç i l’accés a les millors estratègies de tractament, atenció i suport, incloses les de reducció de danys.

Les accions que s’estan duent a terme des de Salut inclouen:

  1. Definir les línies clau per a la millora de l’atenció a les persones gestants que fan consums o amb trastorns relacionats en el marc de l’elaboració del Pla de Salut Mental Perinatal promogut per Salut. En aquest sentit, s’està treballant perquè es pugui fer un abordatge integral des dels centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i els serveis especialitzats de salut mental perinatal que vagi des de la promoció de la salut, amb l’impuls de la visita pregestacional, al tractament i la reducció de danys.
  2. Millorar les eines de suport als professionals en el marc del Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya i el Programa embaràs sense alcohol i sense drogues amb l’elaboració d’una guia de butxaca per tal de facilitar la prevenció, la detecció i la intervenció, i l’actualització dels continguts de la web amb els riscos del consum.
  3. Conèixer les necessitats que tenen les persones gestants que consumeixen alcohol i altres substàncies a través d’una enquesta en línia. Addicionalment, es farà un test amb uns díptics informatius per avaluar si són útils i adequats per informar sobre els riscos del consum.
  4. -Millorar la identificació precoç infants amb TEAF mitjançant el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica.
  5. La Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques ha contribuït als cursos que ha desenvolupat Socidogalcohol per millorar la prevenció, el diagnòstic i l’atenció a les persones que pateixen TEAF. En el marc del Pla Director de Salut Mental i Addicions, s’està preparant una formació en línia adreçada a professionals de Catalunya de l’àmbit de la salut, social i de l’educació per ajudar a aprofundir en el coneixement dels TEAF, orientar en el diagnòstic i la intervenció en cadascuna de les àrees en què les persones afectades tenen dificultats. Aquesta formació acompanyarà les Guies sobre l’atenció de les persones amb TEAF publicades.

Al Canal Drogues es poden consultar els recursos per a l’abordatge dels TEAF, com les Guies adreçades a famílies i a professionals de la salut i de l’àmbit educatiu per tractar a les persones afectades de TEAF, les Associacions de familiars amb persones afectades pels TEAF, o el Programa Embaràs sense alcohol ni drogues.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *