El proper dilluns 18 de setembre tindrà lloc el primer Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest mandat

El proper dilluns 18 de setembre, a les 18h, se celebrarà el primer Ple Ordinari, d’aquest mandat, de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’hi tractaran els punts següents:

PART RESOLUTIVA

1.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 17 de juny

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 28 de juny

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 6 de juliol

4.-Ratificació del recurs d’alçada presentat contra l’autorització administrativa prèvia de la “MAT”

5.-Aprovació del Compte general de l’exercici 2022

6.-Aprovació inicial de la Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de parcel·les

7.-Modificació de crèdit 2PLE/2023, amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit

8.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal–Urbanizaciones unidas: proclamació de municipi cardioprotegit

9.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: impuls de mesures de moderació dels consums d’aigua entre la ciutadania arran de l’estat d’excepcionalitat per sequera

10.-Proposta d’acord presentada per un regidor del grup municipal La Bisbal Decideix i els regidors del grup municipal Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: gratuïtat del bus urbà pels alumnes de l’IES Coster la Torre

PART DE CONTROL

11.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

12.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

13.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al control financer de les subvencions nominatives de l’exercici 2020

14.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023

15.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2023

16.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2023

17.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2023

18.-Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la presa de raó dels drets i ingressos corresponents al 1r trimestre de 2023

19.-Donar compte de l’informe d’Intervenció de la modificació de crèdit núm. 5ALC/2023 en la modalitat de generació de crèdit

20.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024

21.-Donar compte del Pla d’acció pel 2023

22.-Precs i preguntes

PRECS I PREGUNTES DE LA CIUTADANIA

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

  • El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:

o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari

o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

  • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.
  • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
  • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
  • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.
  • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.
  • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *