Fons del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere

El Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Igualtat, ha destinat importants recursos econòmics per combatre la violència de gènere arreu del país. Un dels beneficiaris d’aquests fons a l’exercici 2023 és l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, que ha rebut una subvenció de 1.696,58 euros en el marc del programa «Conveni Serveis amb el SIAD.»

La violència de gènere és una problemàtica que afecta totes les comunitats i requereix d’un esforç conjunt per prevenir-la i atendre adequadament les víctimes. En aquest context, el Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere s’ha convertit en un pilar fonamental en la lluita contra aquesta lacra social, proporcionant recursos financers a nivell local per reforçar la resposta institucional.

L’Ajuntament de Corbera d’Ebre, conscient de la importància d’abordar aquesta problemàtica a la seva comunitat, ha rebut una subvenció de 1.696,58 euros dins del marc del programa «Conveni Serveis amb el SIAD» a l’exercici 2023. Aquests fons permetran reforçar els serveis i recursos destinats a la prevenció i atenció de la violència de gènere al municipi.

El SIAD, o Servei d’Informació i Atenció a les Dones, exerceix un paper crucial en la detecció precoç i el suport a les dones que pateixen violència de gènere. Els fons atorgats pel Ministeri d’Igualtat contribuiran a millorar la capacitat d’aquest servei per oferir orientació, assessorament i suport emocional a les víctimes. A més, s’espera que també es destinin recursos a activitats de sensibilització i prevenció a la comunitat.

La inversió en programes com «Conveni Serveis amb el SIAD» reflecteix el compromís del Govern d’Espanya i el Ministeri d’Igualtat en l’erradicació de la violència de gènere i el suport a les dones que la pateixen. Aquests fons permeten a les administracions locals com l’Ajuntament de Corbera d’Ebre reforçar els seus esforços per garantir la seguretat i el benestar de totes les persones al seu àmbit de jurisdicció, especialment de les que són víctimes d’aquesta forma de violència.

En resum, l’assignació de 1.696,58 euros a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre dins del marc del programa «Conveni Serveis amb el SIAD» demostra el compromís continu del Govern d’Espanya en la lluita contra la violència de gènere i el seu suport a les comunitats locals en la construcció d’un entorn més segur i equitatiu per a totes les persones.

Font: Ajuntament de Corbera d’Ebre

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *