Anunci de l’ADIF sobre la Declaració de Necessitat d’Ocupació pel Projecte de Reparació a la Riera de Riudecols

El passat 18 de setembre de 2023, el «Butlletí Oficial de l’Estat» (BOE) va publicar un anunci de l’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) en què es sotmet a informació pública, a efectes de la declaració de la necessitat d’ocupació, el «Projecte de Reparació a la riera de Riudecols en el PK 569/161 de la línia Miraflores-S Vicenç de Calders, Tram: Mora la Nova-Reus». Aquest anunci, de gran importància per als residents i entitats involucrades a l’àrea d’influència de l’obra, s’emmarca en el compliment de la Llei d’Expropiació Forçosa de 1954 i el seu reglament de 1957.

L’ADIF, com a part del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, inicia un període d’informació pública de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOE. Aquest període té com a objectiu principal permetre que qualsevol persona interessada pugui examinar la relació de béns i drets que es veuran afectats per l’execució de les obres detallades en el projecte esmentat. A més, es brinda l’oportunitat als ciutadans de aportar, per escrit, dades pertinents per corregir possibles errors en la relació publicada en l’anunci o presentar objeccions basades en raons de fons o forma amb respecte a la necessitat d’ocupació.

Per dur a terme aquesta revisió i presentació d’al·legacions, la documentació d’expropiacions del projecte estarà disponible en diverses ubicacions. Els interessats podran consultar-la a la Subdelegació del Govern a Tarragona (P/ Imperial Tarraco 3, 43005 Tarragona), a l’Ajuntament de Botarell (Plaça de l’Ajuntament, 5, 43772 Botarell), a les oficines de la Subdirecció de Projectes de Superestructura de Xarxa Convencional de l’ADIF (C/ Titán, 4-6, 10ª Planta, 28045 Madrid), així com a la secció «Informació Pública» del Portal de Transparència de la web de l’ADIF (www.adif.es).

És important destacar que les al·legacions que es presentin hauran de dirigir-se a la Subdirecció de Projectes de Superestructura de Xarxa Convencional de l’ADIF, situada a C/ Titán, 4-6, 10ª Planta, 28045 Madrid, fent referència a «Informació pública de la declaració de la necessitat d’ocupació del Projecte de reparació a la riera de Riudecols en el PK 569/161 de la línia Miraflores-S Vicenç de Calders, Tram: Mora la Nova-Reus».

Pel que fa a la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats, s’ha identificat un únic cas al Terme Municipal de Botarell, on es detallen les següents dades:

  • Número de Finca: Y-43.0332-0001
  • Polígon/Ref. Cadastre: 11
  • Parcel·la: 14
  • Titular Actual: Consell Comarcal del Baix Camp
  • Nom i Domicili: CL DR. FERRAN 8, 43202 REUS
  • Expropiació (m²): 0
  • Servitud (m²): 0
  • Ocupació Temporal (m²): 2164
  • Total (m²): 2164

Aquest anunci de l’ADIF marca l’inici d’un procés important per a l’execució de les obres a la riera de Riudecols, i s’espera que la participació activa de la comunitat i els interessats contribueixi a garantir un desenvolupament efectiu i just d’aquest projecte.

Font: BOE

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *