Celebració de sessió plenària ordinària el proper dijous dia 21 de setembre a les 20:00 h.

El proper dijous 21 de setembre, a les 20:00 hores, es celebrarà sessió ordinària del Ple al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L’ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 3 d’agost de 2023.

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 02/2023 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent a les distàncies a veïns en clau 3. Núm. Exp.: 2023/1015.

3r.- Proposta d’acord sobre l’aprovació definitiva de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L’Aldea. Núm. Exp.: 2023/266.

4rt.- Proposta d’acord per a la cessió de superfície en immobles de titularitat municipal per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de generació d’energia i per a l’aprofitament d’energia en règim d’autoconsum amb l’Associació Comunitat Energètica Local Cambra Ebre Energia. Núm. Exp.: 2023/373.

5è.- Propostes d’Urgència.

6è.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2024. Núm. Exp.: 2023/1221.

7è.- Donar compte de l’informe definitiu de control financer de beneficiaris de subvencions. Núm. Exp.: 2023/984.

8è.- Donar compte de l’aprovació del Pla d’Acció Municipal 2023-2027. Núm. Exp.: 2023/1274.

9è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2023/118 al 2023/458.

10è.- Informes d’Alcaldia.

11è.- Precs i preguntes.

Font: Ajuntament de l’Aldea

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *