ADIF busca contractistes per substituir travesses en el trajecte La Plana Picamoixons-Reus

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha anunciat la licitació d’un projecte de gran rellevància per al sector ferroviari a Espanya. Aquest projecte consisteix en la substitució de travesses bibloc per monobloc polivalents en el trajecte La Plana Picamoixons-Reus, amb una longitud de 7,657 quilòmetres. L’anunci s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 20 de setembre de 2023.

Detalls de la Licitació:

La licitació, sota l’expedient 3.23/27507.0217, es troba sota la supervisió de la Presidència de l’ADIF i està encabida dins la categoria de contractació del Sector Públic. El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana és el departament responsable d’aquesta iniciativa.

El valor estimat del contracte s’estableix en 2.517.177,43 euros, i la seva durada està prevista per a un període de 9 mesos des de l’adjudicació.

Pel que fa a les condicions de participació, es requereix que els licitadors tinguin experiència en el tendit de vies amb un valor superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d’euros. A més, han de complir amb les condicions econòmiques i financeres, així com les condicions tècniques i professionals estipulades en el Plec de condicions particulars.

El procediment de licitació serà obert, permetent així la participació d’un ampli grup d’interessats. A més, s’han establert condicions socials, com la promoció de la igualtat de gènere i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral.

Dates Importants:

Els interessats tenen fins a les 13:00 hores del 19 d’octubre de 2023 per presentar les seves ofertes o sol·licituds de participació. Aquestes han de ser enviades a l’adreça de Societat ADIF a Madrid o a través del portal de licitacions de l’ADIF.

L’obertura de les ofertes econòmiques es realitzarà el 28 de novembre de 2023 a les 10:00 a la Sala d’Obertura de Plecs a Madrid.

Presentació Electrònica:

Cal destacar que s’accepta la presentació electrònica d’ofertes o sol·licituds de participació, facilitant així el procés de licitació.

Aquest projecte de substitució de travesses bibloc per monobloc polivalents en el trajecte La Plana Picamoixons-Reus representa un important pas en la millora i modernització de la infraestructura ferroviària a la regió, la qual cosa, sens dubte, contribuirà a l’eficiència i seguretat del transport ferroviari a la zona.

Els detalls complets de la licitació i els plecs de contractació estan disponibles al perfil de l’adquirent al lloc web de l’ADIF i al portal de contractació de l’Estat.

Per a més informació sobre aquesta licitació i els detalls complets, els interessats poden visitar el lloc web de l’ADIF o el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 225, pàgines 44155 a 44156, publicat el 20 de setembre de 2023.

Font: BOE

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *