Convocatòria del Ple ordinari del dia 21 de setembre de 2023

Convocatòria del Ple ordinari del dia 21 de setembre de 2023

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE JULIOL DE 2023

1. PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2023

LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR QUE VA TENIR LLOC EL DIA 10 D’AGOST DE 2023

2. PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 10 D’AGOST DE 2023

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 704 al núm. 1456 de 2023

DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS DEL 2N TRIMESTRE DE 2023

4. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE LES ENTITATS LOCALS DEL 2N TRIMESTRE DE 2023

DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL 2N TRIMESTRE DE 2023

5. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE MOROSITAT, DEL 2N TRIMESTRE DE 2023

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1366-2023 D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2024

6. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1366-2023 D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2024

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1436-2023 D’ABAST DE LA DELEGACIÓ EFECTUADA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1436-2023 D’ABAST

DE LA DELEGACIÓ EFECTUADA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DESENVOLUPAR LA GESTIÓ ECONÒMICA APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE L’ EXERCICI DE 2021

8. Aprovació del Compte General de l’exercici de 2021.

APROVACIÓ DEL CONVENI EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025

9. Aprovació del Conveni en matèria de serveis socials entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Camp durant la vigència del Contracte Programa 2022-2025 i la distribució del seu finançament

PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. ISABEL GÓMEZ FARGAS AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

10. Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Isabel Gómez Fargas al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Font: Ajuntament de Riudoms

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *