Els nivells d’ozó troposfèric mantenen la tendència a la baixa dels últims anys

  1. Acaba la campanya 2023 de vigilància dels nivells d’aquest contaminant atmosfèric a Catalunya amb només 5 dies de superació del llindar d’informació a la població en 8 punts del país i cap superació del llindar d’alerta
  2. La disminució d’altres contaminants precursors de la formació de l’ozó està contribuint a rebaixar-ne la concentració, tot i les elevades temperatures dels darrers estius
  3. El nou pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, que s’aprovarà abans d’acabar l’any, incorporarà accions específiques per reduir encara més els nivells d’ozó, i el nou impost sobre les emissions dels grans vaixells incentivarà conductes més respectuoses envers el medi ambient atmosfèric

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l’informe de la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric (O3) durant l’any 2023 que, com cada any, es realitza entre el 16 de maig i el 15 de setembre, perquè és en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’aquest contaminant atmosfèric. L’alta radiació solar, una temperatura elevada i el fenomen del transport dels contaminants per la marinada afavoreixen la formació d’ozó troposfèric en diferents punts del país.

El 96% dels dies, sense incidències

Durant aquesta campanya, s’han produït dos episodis diferenciats: el pic de calor del 18 i 19 de juliol, durant el qual es van registrar 4 superacions del llindar d’informació (180 µg/m3 en 1 hora) centrades a l’interior del país (Plana de Vic i Comarques de Girona); i el pic de calor i alta estabilitat atmosfèrica dels dies 22, 23 i 24 d’agost, amb 10 superacions del llindar d’informació en diverses zones del territori (Penedès-Garraf, Prepirineu, Àrea de Barcelona, Camp de Tarragona i Plana de Vic).

Fora de campanya, hi havia hagut algunes superacions puntuals al Camp de Tarragona per incidències locals. En tot l’any, no s’ha superat en cap moment el llindar d’alerta a la població (240 µg/m3 durant 3 hores consecutives en localitzacions representatives de la qualitat de l’aire en una zona de com a mínim 100 km2 o en una zona o aglomeració sencera).

Tot i presentar una incidència irregular al llarg dels anys, el nombre de superacions segueix una tendència a la baixa. Exceptuant els anys 2020 i 2021, anys amb afectació en les emissions de contaminants per la pandèmia de la COVID-19, l’any 2023 és l’any amb menys superacions del llindar d’informació des de l’any 2016. Els motius d’aquesta millora en el transcurs dels anys apunten cap a una reducció dels contaminants precursors de l’ozó. Perquè es formi l’ozó, cal que coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COV), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures.

Més mesures per reduir precursors

Si en comptes dels nivells dels pics es consideren els valors de fons, que no es poden superar més d’un determinat nombre de dies a l’any en diferents mitjanes diàries, les zones més afectades han estat el Prepirineu, les Comarques de Girona i la Plana de Vic, i també presenten una tendència a la baixa.

Durant l’any 2023, fins al 13 de setembre, s’han registrat 406 superacions de l’objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut humana (OLTPS), el valor més baix des de l’any 2005 si no es tenen en compte els registres dels anys 2020 i 2021.

Precisament per reduir les afectacions dels nivells de fons, la Generalitat aplica mesures actuant sobre els precursors d’aquest contaminant. Entre aquestes mesures, hi ha la normativa de prevenció de la contaminació atmosfèrica per a diferents sectors industrials que afavoreix la reducció de NOx i COV, actuacions sobre l’àmbit del transport, com l’aplicació de figures de planificació urbanística a diferents nivells o de Zones de Baixes Emissions (ZBE), o pròximament el nou impost ambiental a les emissions dels grans vaixells.

Abans de finals d’any, es preveu que el Govern aprovi el nou pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2027, que transcendirà la conurbació de Barcelona, zona on se centraven els plans anteriors, i s’estendrà a tot Catalunya. El nou pla, a més, incorporarà accions específiques en matèria de transport, indústria i producció de l’energia per reduir l’ozó, mentre abans només es preveien mesures per a la reducció de NOx i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

En l’àmbit de la indústria i l’energia, el pla establirà valors límit d’emissió per als compostos orgànics volàtils (COV), un contaminant no regulat a la normativa actual per a la majoria de sectors que és un important generador d’ozó troposfèric; nous valors límit per a activitats que no els tenien regulats fins ara, i valors més restrictius per a determinades activitats. També es revisaran les autoritzacions ambientals associades a grans focus emissors com els forns de ciment, les incineradores, els forns de fabricació de vidre, les refineries, les grans instal·lacions de combustió de potència superior als 50 MWt i la indústria química orgànica de gran volum.

Seguiment intensiu

Durant la campanya de vigilància, el Departament d’Acció Climàtica ha informat sobre les superacions a tots els ajuntaments i consells comarcals que disposen d’una estació de mesurament, els serveis territorials de la Generalitat, el Departament de Salut, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, les diputacions, els centres d’anàlisi i altres entitats que ho havien sol·licitat prèviament. Seguint els protocols establerts, el CECAT ha emès els avisos corresponents als municipis, consells comarcals, activitats estratègiques de risc o vulnerables i la població, d’acord amb les indicacions tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

L’estat de la qualitat de l’aire es pot consultar per diferents vies:

  1. Aplicació mòbil AireCat. És l’aplicació oficial de la Generalitat que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), el pronòstic de la qualitat de l’aire prevista per al dia en curs i els pròxims dies i rebre notificacions filtrant per zona i contaminant.
  2. Web de la campanya d’ozó.Permet consultar els avisos i les recomanacions d’autoprotecció de salut per a l’ozó troposfèric quan la campanya està activa.
  3. Twitter. A través del compte @accioclimatica.
  4. Vols saber què respires? Entorn web de referència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural on consultar, d’hora en hora, els nivells de qualitat de l’aire de la XVPCA i tots els avisos d’interès.
  5. Avisos de contaminació atmosfèrica. Es poden gestionar a través d’un formulari web.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *