L’Ajuntament del Vendrell proposa un reequilibri financer per al 2024

L’Ajuntament del Vendrell proposa modificar tres de les 36 taxes i impostos municipals per reequilibrar les finances municipals i donar per superada definitivament la crisi provocada per la COVID19.

Com a conseqüència de la pandèmia, i sempre garantint el bon funcionament dels serveis públics, l’Ajuntament del Vendrell va congelar els impostos els anys 2022 i 2023 i va rebaixar les taxes d’escombraries comercials i de terrasses de bar.

Segons el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, un cop eixugat l’impacte econòmic de la pandèmia i per continuar garantint el funcionament dels serveis públics “és necessari un nou reequilibri financer: que assumeixi la regularització dels contractes de serveis, amb l’increment dels costos laborals i de materials, els nous preus dels consums elèctrics i de les despeses financeres”.

Santos ha explicat que aquest reequilibri financer “ha de permetre continuar pel bon camí dels últims mandats en la gestió econòmica de l’Ajuntament que ha permès, per exemple, reduir el deute a un 57% respecte els ingressos, que és la millor dada des de 1991”.

Un reequilibri financer que segons el regidor, “ha de permetre el salt de qualitat dels nous serveis públics municipals, també necessaris pel creixement demogràfic, i continuar amb les inversions de millora de l’entorn urbà i en protecció i promoció social (serveis socials, gent gran i polítiques contra l’atur)”.

IBI (ordenança fiscal núm. 2): L’augment del 0,02% del tipus aplicable (que passa de 1,14 a 1,16) a l’impost de béns immobles. S’augmenta el nombre de persones que poden acollir-se a bonificacions de l’impost: per família nombrosa o família monoparental, establint un nou topall de renda de 40.000€ (amb la regulació actual el topall de renda és de 35.000€) i per instal·lació de plaques solars passant el termini de sol·licituds de 6 mesos a 2 anys.

En relació a l’increment de l’impost per pisos buits de grans tenidors, es procedeix a adaptar l’ordenança a la nova llei que estableix que en llocs de preus d’habitatge tensionat es considerarà gran tenidor a partir de 5 habitatges.

Taxa de residus (ordenança fiscal núm. 12): La nova llei de residus estableix que la taxa ha de cobrir el 100% del cost del servei. En aquests moments el Vendrell està en una cobertura per sota del 70% i s’ha d’ajustar aquests diferencial. Igualment, en aquest moment s’està treballant en el nou contracte de recollida d’escombraries per passar a un model més eficient amb mètodes de recollida selectiva.

Plusvàlua (ordenança fiscal núm. 6): La tercera ordenança a modificar és la que s’aplica sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, adaptant l’ordenança a la nova llei reguladora com a conseqüència d’uns sentència del TC. La nova regulació estatal ha comportat una baixada significativa dels ingressos municipals per aquest concepte.

Font: Ajuntament del Vendrell

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *