Pas definitiu per a la construcció de 192 habitatges de lloguer social

La cessió d’un solar al PP10, entre Campclar i Bonavista, per la construcció d’habitatges de lloguer social assequible i sostenible ja és una realitat. Després de l’aprovació de la Junta General del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA) del mes de juliol, avui s’ha signat davant de notari la cessió en dret de superfície de la parcel·la M3 ubicada al PP10 per l’edificació de 192 pisos de lloguer social, un 25 % dels quals es reservarà a menors de 35 anys i un altre 25 % a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat. “La promoció del lloguer social és una de les prioritats del Govern Municipal i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè sigui una realitat, ja que és una demanda social que cada cop va més en augment”, remarca el conseller de Territori, Nacho García.

La cessió del solar en dret de superfície es fa per un termini de 75 anys a la Fundació Sales perquè realitzi la construcció de la promoció i a la Fundació Nou Lloc, que serà l’encarregada de gestionar-la durant aquest termini.

Aquest és un projecte seleccionat pels fons europeus Next Generation, dels quals rebrà 6,9 milions d’euros, i que té un pressupost total de més de 28 milions d’euros. Aquest és el pas previ que cal fer perquè les Fundacions puguin sol·licitar aquests ajuts i començar a executar el projecte.

Està previst que els habitatges es començaran a construir el 2024 i estaran acabats el juny de 2026, tal com estableixen els terminis dels fons Next Generation.

Els pisos es llogaran a una base de preu de 6,63 € actualitzat amb IPC per metre quadrat –un preu evidentment més baix que el preu de mercat– però també més baix que el preu del mòdul màxim de protecció oficial.

Característiques de la parcel·la M3

  1. Construcció de 192 habitatges de 78m2, places d’aparcament i trasters, 2 locals comercials i 25 places d’aparcament comercial en dos edificis de 6 i 14 plantes d’alçada més àtic, amb zona enjardinada i eficients energèticament.
  2. El pressupost de construcció  és de 28,7 milions d’euros i es demana una subvenció de 6,9 milions d’euros.
  3. Els habitatges es llogaran a 6,63 €/m2 (517 €) i els aparcaments a 3,31 €/m2 (50 €).
  4. La promoció es realitzarà en col·laboració público-privada. Aquesta fórmula permet que passat el termini de 75 anys, el sòl i la construcció reverteixi a l’Ajuntament en un estat òptim de manteniment durant aquest termini.
  5. Es preveu una reserva d’almenys el 25 % per joves amb menys de 35 anys i d’un altre 25 % per persones majors de 65 o amb grau de discapacitat.

Justificació de la necessitat d’HPO a la ciutat

El municipi de Tarragona compta, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge, amb 2.887 habitatges amb qualificació d’habitatge de protecció oficial vigent, el 74 % dels quals han estat desenvolupats per promotors privats, el 21 % per promotors públics, el 4 % cooperatives i l’1 % per promotors sense ànim de lucre. Aquest valor suposa un 5,5 % respecte al total d’habitatges principals detectats al cens de població i habitatges de 2011 (realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística), un percentatge molt llunyà de l’objectiu marcat pel Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya –aprovat inicialment i en fase d’informació pública– de comptar a tots els municipis declarats com a àrea de demanda forta i acreditada amb el 15% dels habitatges destinats a polítiques socials.

Segons el Pla, actualment a Tarragona només el 9,3% dels habitatges principals del municipi estan destinats a polítiques socials. No obstant això, ja que tenir en compte que d’aquests 2.887 habitatges qualificats d’habitatges de protecció oficial, únicament 201 estan destinats al lloguer. El baix percentatge d’aquesta tipologia d’habitatge (8% respecte al total d’habitatges protegits) indica la necessitat d’habitatge social de major facilitat d’accés.

D’altra banda, el municipi es troba localitzat dins de l’àrea de demanda residencial forta i acreditada i declarat com a àrea de mercat d’habitatge tens per la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge. Doncs la ciutat es troba en una situació d’escassetat d’oferta d’habitatges de lloguer, on els preus s’han incrementat un 26,7 %, entre el 2016 i el 2020. El que representa un creixement interanual acumulat d’un 22,1 % per sobre de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya (4,6 %). Amb la declaració de nul·litat parcial de la Llei 11/2020 pel Tribunal Constitucional i la inaplicació de les normes de contenció de rendes a la ciutat, és més necessari que mai buscar recursos que permetin disposar d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

Entre els objectius del Pla Local de l’Habitatge 2021-2026 es troba la necessitat de l’augment de l’habitatge social i públic disponible, afavorir l’accés de l’habitatge de grups especialment necessitats, afavorir l’habitatge assequible i la millora del parc edificatori, fomentar la diversificació de les tinences de l’habitatge i apostar per una ciutat dinàmica i moderna a l’àmbit de l’habitatge.

Font: Ajuntament de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *