Anunci del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el Projecte del Parc Solar Flix-Ascó II en Terreny No Urbanitzable

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya ha fet públic un anunci que marca una fita important en el desenvolupament d’energies renovables a la regió. Es tracta de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, declaració d’utilitat pública i autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, així com l’avaluació d’impacte ambiental del projecte del parc solar anomenat Flix-Ascó II de 16,06 MW.

Aquest projecte es portarà a terme en el terme municipal de Flix, a la comarca de la Ribera d’Ebre, i estarà compost per una planta solar fotovoltaica amb una potència instal·lada de 20,65 MWp i 16,06 MWn. A més, inclourà una infraestructura d’evacuació en forma de línia subterrània a 30 kV que connectarà la instal·lació de producció a la SET ERCAM 30/132 kV al mateix terme municipal.

L’empresa sol·licitant d’aquesta autorització és SANMAD SONNE 3 ALCORNOQUE, SL, amb domicili social a Guadalajara. El propòsit d’aquesta sol·licitud és la producció d’electricitat aprofitant l’energia fotovoltaica i la seva evacuació a la xarxa d’energia elèctrica. El pressupost total estimat per a la instal·lació FV és de 10.568.059,50 euros, mentre que el pressupost total de la infraestructura d’evacuació és de 762.630,00 euros.

Aquest projecte es troba en consonància amb la legislació vigent, destacant la Llei 24/2013 del sector elèctric, el Reial Decret 413/2014 sobre producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, cogeneració i residus, el Reial Decret 1955/2000 sobre procediments d’autorització d’instal·lacions elèctriques, i el Decret llei 16/2019, que aborda mesures per a l’emergència climàtica i el foment d’energies renovables.

Pel que fa als aspectes ambientals, el projecte s’ajusta a la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental. A nivell urbanístic, es regeix per la Llei 3/2012 i el Decret Legislatiu 1/2010 sobre urbanisme. I, finalment, en quant a la protecció del paisatge, compleix amb la Llei 8/2005 i el Decret 343/2006.

La sol·licitud i el projecte tècnic executiu, el projecte d’actuació específica, l’estudi d’impacte ambiental i la relació de béns i drets afectats estan disponibles per a la seva revisió per part de qualsevol persona interessada o entitat afectada a les oficines dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ubicades a Tortosa, així com al tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya.

Els interessats poden presentar les seves al·legacions preferentment mitjançant mitjans electrònics, indicant el número d’expedient FUE-2022-02595207 que consta al títol de l’anunci, en un termini de 35 dies a partir de la publicació d’aquest anunci. També s’ofereix l’opció de consulta presencial prèvia cita trucant al telèfon 977 44 12 34.

Aquest projecte representa una fita important cap a la sostenibilitat i la generació d’energia neta a la regió de Flix i, en última instància, contribuirà a la lluita contra el canvi climàtic i a l’impuls d’energies renovables a Catalunya.

Font: BOE

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *