Convocatòria ple ordinari a Salou, aquest dimecres, 27/09, a les 12 h, al saló de plens.

convocatòria del proper ple de l’Ajuntamenten sessió ordinària, que se celebrarà de forma presencial aquest dimecres, dia 27 de setembre de 2023, a les 12 hores.

Es podrà fer el seguiment de la retransmissió del ple en streaming, a través de l’enllaç:

https://actes.salou.cat/session/portadaPublica

I a través del canal YouTube:

https://www.youtube.com/c/ajuntamentsalouoficial/videos

Ordre del dia:

100.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ ORDINÀRIA,
EL DIA 30 D’AGOST DE 2023 (EXPEDIENT NÚMERO 10909/2023).

200.- DESPATX OFICIAL.

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DES DEL NÚMERO 4406 FINS AL NÚMERO 4988
DE L’ANY 2023 (EXPEDIENT NÚMERO 805/2023).

300.- ASSUMPTES DE SERVEIS INTERNS.

301.- APROVAR, SI ESCAU, LA SEGONA PRÒRROGA PER UNA NOVA ANUALITAT DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS
PÚBLICS DE CEMENTIRI I FUNERARIS DE TITULARITAT MUNICIPAL (EXPEDIENT
NÚMERO 6324/2022).

302.- ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
PÚBLICS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS I TRANSPORT A LES
RESPECTIVES PLANTES D’ELIMINACIÓ I VALORITZACIÓ, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA,
NETEJA VIÀRIA PÚBLICA I DE LES PLATGES DEL MUNICIPI I SERVEIS DE GESTIÓ DE
LES FRACCIONS; AIXÍ COM LA RECOLLIDA I TRANSPORT D’OLI DOMÈSTIC USAT I
ROBA I CALÇAT DEL MUNICIPI DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 1158/2022).

303.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES PER
L’ADEQÜACIÓ DE LA VISITA DELS NIUS DE METRALLADORES DE LA PUNTA DE PO-
ROIG DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 10562/2023).

304.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT DEL SENYOR E. V. M. (EXPEDIENT NÚMERO 5283/2023).

305.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE
COMPATIBILITAT DEL SENYOR J. M. M. (EXPEDIENT NÚMERO 6804/2023).

306.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PER ADEQUAR ELS LLOCS I PLACES DE L’ESCALA BÀSICA DE
LA POLICIA, ARREL DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA I MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA, CODI 275,
«LLETRAT/ADA DEL SIAD SAN» (EXPEDIENT NÚMERO 12701/2022).

400.- ASSUMPTES DE SERVEIS ECONÒMICS.

401.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE PREUS PÚBLICS A
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXPEDIENT NÚMERO 11380/2023).

500.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

501.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES
SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ (EXPEDIENT NÚMERO 16317/2022).

502.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL D’INSPECCIÓ
D’ACTIVITATS (EXPEDIENT NÚMERO 16256/2022).

600.- MOCIONS PRESENTADES PELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS.

601.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOX PER A LA MILLORA DE LA
UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO
12070/2023).

700.- ASSUMPTES URGENTS.

800.- TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *