Projecte del Parc Solar Flix-Ascó V Sotmès a Informació Pública

En un esforç per avançar cap a fonts d’energia més netes i sostenibles, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha anunciat l’obertura d’un procés d’informació pública relacionat amb el projecte del parc solar denominat Flix-Ascó V. Aquest projecte, que es troba en fase de sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, declaració d’utilitat pública i autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, també està sotmès a una avaluació d’impacte ambiental. La instal·lació es durà a terme al terme municipal de Flix, ubicat a la comarca de la Ribera d’Ebre.

L’empresa sol·licitant d’aquest projecte és SANMAD SONNE 3 ENCINA, SL, amb domicili social a Guadalajara. L’objectiu principal de la sol·licitud és obtenir les autoritzacions necessàries per a la construcció i operació d’un parc solar fotovoltaic amb una potència instal·lada de 21,01 MWp i 16,06 MWn, així com les infraestructures d’evacuació associades, incloent-hi una línia subterrània d’alta tensió a 30 kV que connectarà la instal·lació de producció a la SET ERCAM 30/132 kV en el terme municipal de Flix.

El projecte, anomenat «Planta solar fotovoltaica Flix-Ascó V», es compon de 31,360 panells solars fotovoltaics i 62 inversors trifàsics, amb l’objectiu de produir electricitat aprofitant l’energia fotovoltaica i la seva posterior evacuació a la xarxa d’energia elèctrica. La línia subterrània d’alta tensió que es construirà per connectar la instal·lació a la xarxa elèctrica té una longitud de 1,700 km i operarà a una tensió de servei de 30 kV.

El pressupost total de la instal·lació FV s’estima en 10,797,704,96 euros, mentre que el pressupost total de la instal·lació de la línia subterrània d’alta tensió LMT FLIX-ASCÓ V s’estima en 217,030,00 euros.

El procés d’informació pública, que es regeix per la legislació vigent en matèria energètica, ambiental, urbanística i paisatgística, té com a objectiu oferir a totes les persones interessades i entitats que es considerin afectades l’oportunitat d’examinar el projecte tècnic executiu, el projecte d’actuació específica, l’estudi d’impacte ambiental i la relació de béns i drets afectats.

Per participar en el procés, s’hi convida els interessats a formular al·legacions preferentment per mitjans electrònics, indicant el número d’expedient que consta al títol de l’anunci. També es permet la consulta presencial amb cita prèvia, per a la qual s’hi proporciona informació de contacte.

Aquest anunci, publicat al BOE núm. 229 el 25 de setembre de 2023, marca l’inici d’un període de 35 dies durant els quals les parts interessades poden contribuir amb els seus comentaris i observacions sobre el projecte. La Generalitat de Catalunya espera rebre una àmplia participació i col·laboració en aquest procés per garantir una avaluació exhaustiva i equitativa d’aquest projecte d’energia renovable d’interès públic.

Aquest pas en la direcció de fonts d’energia més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient reflecteix el compromís continu de Catalunya en la lluita contra el canvi climàtic i la promoció d’una matriu energètica més neta i renovable.

Font: BOE

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *