Acords de la sessió de Ple ordinari del 25 de setembre

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 de setembre una sessió de ple ordinària.

El ple va votar la incorporació, per urgència, d’un punt a l’ordre del dia: l’aprovació del Compte General del 2022. Amb 17 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem) i 4 abstencions (Vox, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) es va aprovar la urgència. El punt es va aprovar per 10 vots a favor (govern), 9 abstencions (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Fem Vendrell) i 1 vot en contra (Primer El Vendrell).

-El ple va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (11 vots a favor (govern); 3 abstencions (Vox i En Comú Podem) i 7 en contra (SP-ERC, Primer El Vendrell i Fem Vendrell)

-A la sessió es va donar compte dels decrets d’Alcaldia del 1737/2023 al 2100/2023.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Es van aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals número 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI); número 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) ), i número 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. El punt es va aprovar amb 11 vots a favor (govern) i 10 vots en contra (SP-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell).

-El Ple va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el requeriment a la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL perquè adopti diverses mesures d’arranjament i millora de l’edifici de manera immediata, i perquè efectuï les actuacions de manteniment de l’immoble en compliment de les obligacions derivades del contracte d’arrendament de 16 de desembre de 2009.

-El Ple va aprovar l’adhesió al pacte d’alcaldies per l’energia i el clima per 19 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 en contra (Vox).

-El Ple va aprovar l’atorgament de la medalla de bronze al mèrit policial a un agent de la policia local del Vendrell per una recent actuació, estant fora de servei, que va evitar un robatori a una persona gran. El punt es va aprovar per 14 vots a favor (govern, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell) i 6 abstencions (SP-ERC, Fem Vendrell).

En aquest punt de la sessió es va excusar l’absència del regidor Alfons Herrera (govern).

-La proposta de resolució presentada pels Grups Municipals Som Poble – Esquerra El Vendrell –AM, En Comú Podem – Plataforma Sumem Platges – Confluència i Fem Vendrell sobre la millora de la infraestructura de parades de les línies de transport escolar municipal va quedar aprovada per unanimitat.

-La proposta de resolució presentada per Som Poble-ERC-AM per a la creació del Consell Municipal de l’Aigua del Vendrell, i reorientar la gestió de l’aigua vers l’estalvi i l’eficiència seguint els criteris i propostes del Pla de Conservació de l’Aigua, va quedar rebutjada amb 11 vots en contra (govern i Primer El Vendrell) i 9 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell).

-La proposta de resolució presentada pel grup Municipal En Comú Podem en suport a les dones al món de l’esport, i en rebuig a les actituds masclistes i sexistes, es va aprovar amb 18 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 vots en contra (Vox).

-La proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell sobre el codi de conducta i l’aplicació de la llei de 2/2023 de protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives va quedar rebutjada amb 10 vots en contra (govern) i 9 a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell).

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per a la creació d’una ordenança sobre la regulació dels habitatges d’ús turístic va quedar rebutjada, en segona votació i amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb 10 vots en contra (govern) i amb 10 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell), després d’una primera votació amb empat.

-La proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell i Fem Vendrell per que tots els grups municipals estiguin representats en el Consell d’Administració d’Aigües de Vendrell i en totes les Comissions sobre ordenances i reglaments va quedar rebutjada amb 10 vots en contra (govern) i 9 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell). En aquest punt es va excusar l’absència de la regidora Jennifer Macía (SP-ERC).

-La moció presentada pel grup municipal de Fem Vendrell sobre la igualtat i en contra de la violència de gènere es va aprovar per 17 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 vots en contra (Vox).

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Font: Ajuntament del Vendrell

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *