Aigües de Reus actualitza el seu Pla Sanitari i també controlarà la possible presència en l’aigua de noves substàncies químiques

Aigües de Reus ha incorporat criteris encara més exigents per a la qualitat de l’aigua i, a partir d’ara, controlarà també la possible presència de diverses substàncies químiques, entre les quals hi ha derivats de fàrmacs (antibiòtics o antiinflamatoris), alteradors endocrins (bisfenol a i nonilfenol) i substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS). La mesura és fruit de la recent actualització que s’ha fet del Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), en compliment del Reial Decret 3/2023, aprovat el passat mes de gener.

Aigües de Reus, com qualsevol empresa de gestió de l’aigua, ha de tenir sempre al dia el seu PSA, segons estableix la legislació, amb la qual cosa les actualitzacions es fan de manera recurrent. L’objectiu d’aquest tipus de plans és la determinació i vigilància dels perills i punts crítics que han de permetre controlar el procés d’emmagatzematge i abastament de l’aigua des del moment de la seva captació fins que surt per l’aixeta.

El Reial Decret 3/2023 va ser publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat mes de gener i, per primera vegada, estableix criteris per al control de les substàncies químiques esmentades, entre les quals hi ha els PFAS, un grup de compostos químiques molts comuns que es poden trobar en qualsevol article d’ús habitual com productes tèxtils, electrònics, revestiments, pintures, detergents, productes antitaques, catifes, bateries de cotxes elèctrics, etc.

A Reus, l’aplicació del nou PSA implica un increment dels controls i s’estima que, anualment, es realitzin al voltant de 17.500 determinacions analítiques per poder valorar amb precisió la qualitat del servei.

Vigilància i control permanent
“Potser hi ha molta gent que no sap que l’aigua que se subministra a les cases ha de ser tractada sempre amb les mateixes garanties sanitàries que qualsevol altre aliment, ja que acaba sent ingerida de manera directa o indirecta pels ciutadans”, explica el regidor delegat del servei, Daniel Rubio. “En aquest sentit, a Reus es fan analítiques i es duen a terme controls de qualitat de manera rigorosa i permanent”, afegeix.

És per això que el mètode de control escollit està basat en els principis generals de seguretat de l’aigua que dicta l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), que és el sistema preventiu de gestió de la innocuïtat sanitària que s’aplica en tota la cadena alimentària: des de la producció primària fins a la distribució minorista.

Gràcies a aquest mètode, es poden detectar i analitzar els riscos potencials de contaminació de l’aigua, ja sigui per motius físics, químics o biològics originats per fallades dels sistemes, sabotatge o qualsevol altra causa.

Laboratori d’Aigües de Reus
Una vegada avaluats els perills potencials en el procés de subministrament d’aigua, el PSA també en determina les mesures preventives i correctores pertinents. Tot plegat mitjançant punts de control (ja siguin manuals o tecnològics) instal·lats i monitoritzats en tot moment, amb la qual cosa la capacitat de reacció i correcció és immediata.

En tot aquest procés de garantia sanitària, és fonamental el paper del laboratori d’Aigües de Reus, inscrit al registre de laboratoris de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. El  laboratori  s’encarrega de la presa de mostres diària i el control analític amb l’objectiu d’assegurar que l’aigua subministrada és apta, en tot moment, per al consum humà i de la màxima qualitat.

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *