La Diputació de Tarragona ha concedit un total de 108.250,72 euros a l’Ajuntament de Flix en subvencions per a diversos diversos conceptes. A continuació es relacionen, desglossats, els ajuts i l’òrgan de la Diputació que l’ha concedit:

 • Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
  • Reunió del 18 d’abril de 2023
   • 12.000 euros dins la línia de subvencions per al foment de l’ocupació local
  • Reunió del 20 de juny de 2023
   • 1.882,55 euros pel concepte Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals (sobre un pressupost elegible de 2.623,20, el 71,77%)
   • 8.443 euros pel concepte Línia 2 socorrisme piscines (sobre un pressupost elegible de 16.000 duros, el 56,29%)
   • 10.000 euros dins la línia de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà (sobre un pressupost elegible de 24.923,59 euros, el 40,12%)
   • 19.758,94 euros per al concepte d’activitats culturals singulars a Flix (sobre un pressupost elegible de 28.400 euros, el 69,57%)
   • 35.081,64 euros per a l’Escola Municipal de Música Curs 2022-2023 (sobre un pressupost elegible de 209.900 euros, el 16,71%)
 • Presidència de la Diputació de Tarragona
  • Decret de 8 d’agost de 2023
   • 8.650,67 euros per la redacció del Pla Local d’Habitatge (sobre un pressupost elegible de 11.979 euros, el 72,22%)
   • 6.216,96 euros per a mobiliari de l’habitatge de l’Av. de les Valls, núm. 19, 2n-3a (sobre un pressupost elegible de 7.314,07 euros, el 85%)
   • 6.216,96 euros per a mobiliari de l’habitatge de l’Av. de les Valls, núm. 19, 1r-1a (sobre un pressupost elegible de 7.314,07 euros, el 85%)

De tot plegat se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix en la reunió celebrada el passat dia 18 de setembre de 2023.