Projecte de perllongació i condicionament de les voreres del carrer Alcover Moll i creació d’una zona verda adjacent amb la instal·lació d’un parc de cal·listènia a la Sénia (Montsià)

Projecte de perllongació i condicionament de les voreres del carrer Alcover Moll i creació d’una zona verda adjacent (lot 1) amb la instal·lació d’un parc de cal·listènia (lot 2) a la Sénia (Montsià)

Actuacions del LOT 1

Els objectius que ha buscat el projecte han estat millorar i generar l’accessibilitat necessària per als vianants del Carrer Alcover Moll, i usuaris de la Llar d’infants municipal, dotant al carrer Alcover Moll d’una vorera adaptada amb tots els serveis urbanístics disponibles (enllumenat, itinerari adaptat,…); i desenvolupar diverses zones verdes municipals (lateral de la pista poliesportiva entre els Carrers Alcover Moll i Castelló, i lateral de l’Avinguda del País Valencià), per oferir a la població dues zones verdes més.

En concret, s’ha realitzat:

  • 75 metres de vorera amb amplada mínima 1,5 metres, formada per rigola, vorada tipus T3 i zona de pas amb panot de 20×20.
  • 50 metres de vorera amb amplada de 2 metres, formada per rigola, vorada tipus T3 i zona de pas amb panot de 20×20
  • Canvi de lluminàries (tipus LED) en dos bàculs existents), retirada d’un bàcul existent (davant de la llar d’infants) i trasllat al costat riu del carrer Alcover Moll.
  • Instal·lació de 4 lluminàries igual que les existents, situades de forma unilateral amb una separació de 25 metres cadascuna al llarg del vial.
  • Substitució de 44 metres de mur de bloc de formigó per una barana metàl·lica d’iguals característiques que la que hi ha a l’Avinguda Generalitat.
  • 95 metres lineals de creació de marge d’escollera de cantell pla amb una alçada variable de 1,7 a 0,5 metres. Per al lateral de la pista poliesportiva i a l’Avinguda del País Valencià.
  • Instal·lació d’un bàcul circular de 10 metres amb tres projectors tipus “Tango” o similars situat a la zona verda.
  • Instal·lació de baranes de fusta tractada amb autoclau al llarg de 70 metres de longitud situat damunt del mur d’escollera.

Actuació del LOT 2

L’objectiu principal ha estat la instal·lació d’un parc de cal·listènia a la Sénia, a la zona entre el carrer d’Alcover Moll i la travessia Castelló.

Amb aquesta instal·lació, l’ajuntament ofereix a la població un nou equipament esportiu on es podrà fer esport i salut en un entorn verd amb gran quantitat d’elements per treballar de forma específica la força i resistència de qualsevol grup muscular.

Aquestes obres han estat finançades per la Diputació de Tarragona d’acord amb les subvencions del PAM de l’any 2022. L’actuació total (Lots 1 i 2), ha tingut un import de 97.579,07 € (IVA inclòs) de la que Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció del 88,79% (86.637,77 €)

Font: Ajuntament de la Sénia

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *