Ratificat l’acord entre Interior i sindicats de Mossos sobre conciliació i millores retributives

El Govern ha ratificat avui l’Acord de 31 de juliol de 2023 entre el Departament d’Interior i diverses organitzacions sindicals representatives de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d’Esquadra. Així mateix, el Govern impulsarà les disposicions normatives corresponents per garantir el desplegament i l’eficàcia de les mesures recollides en aquest Acord.

L’Acord, que situa la PG-ME al capdavant dels cossos policials en l’àmbit de la conciliació, estableix, entre altres mesures, que les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra puguin sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntàries per fill o filla menor de 2 anys. Així mateix, inclou un nou permís per qüestions relacionades amb la conciliació familiar, no recuperable i amb justificació. A més, els permisos per assumptes personals i per hores acumulades es podran gaudir de forma fraccionada, és a dir, sense abastar la totalitat de la jornada de treball, sempre que sigui possible d’acord amb les necessitats del servei.

Altres mesures són l’ampliació de la reducció de jornada per a cura de fills, que es podrà sol·licitar fins que el fill o filla tingui 14 anys, en lloc dels 12 actuals; 8 setmanes de permís, a disposar per tenir cura de fill o filla durant els primers 8 anys de vida; la possibilitat d’establir una planificació horària concreta per a necessitats de conciliació; l’ampliació dels permisos per a famílies monoparentals; la garantia de gaudir un mínim de 21 dies naturals consecutius de vacances en els mesos d’estiu i la creació de la reducció de jornada per interès particular.

Nou complement econòmic en torns de nit, caps de setmana o festius i increment retributiu per als investigadors

L’acord inclou també millores salarials i un complement per a circumstàncies concretes del servei, com ara el treball en torns nocturns, en cap de setmana o en dates festives assenyalades, i un increment retributiu per a la família professional d’investigació, com a reconeixement a la importància de la seva tasca pel que fa a la persecució de delictes d’especial rellevància i molt especialitzats com les violències sexuals, els delictes informàtics, homicidis i tota l’activitat delinqüencial vinculada a organitzacions criminals, entre d’altres.

Entre altres mesures, també es compensa econòmicament la disponibilitat en les guàrdies no presencials, les guàrdies de comandament de festius i cap de setmana, les guàrdies no presencials de membres de l’escala de suport i aquelles guàrdies en què persones de l’escala bàsica o intermèdia assumeixin una especial responsabilitat i exerceixin funcions de categoria superior.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *