L’índex de preus de productes industrials augmenta lleugerament a Catalunya a l’agost del 2023


L’índex de preus de productes industrials a Catalunya ha experimentat un augment del 0,1% en termes interanuals al mes d’agost del 2023, segons les dades del Departament d’Economia. Aquest índex no inclou l’energia i mostra una tendència lleugerament positiva en aquest període.

En paral·lel, l’índex de preus industrials, que sí inclou l’energia, ha registrat una disminució del 7,3% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Això indica que el preu dels productes industrials en conjunt ha baixat significativament en aquesta etapa.

Analitzant els diferents sectors industrials, s’observa que els preus de l’energia han experimentat una disminució notable del 29,1%, mentre que els preus dels béns intermedis han registrat una caiguda del 7,7%. En contrast, els preus dels béns de consum han augmentat un 7,0% i els preus dels equips han crescut un 2,3%.

Centrant-se en les divisions industrials, els sectors més afectats per la baixada de preus han estat la metal·lúrgia i la fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, amb una reducció del 17,3%. Les indústries químiques també han experimentat un descens significatiu del 11,7% en els seus preus. En canvi, s’ha observat un augment del 13,0% en els preus de la fabricació de begudes i del 8,9% en la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

Aquestes dades reflecteixen una situació complexa en el sector industrial català, amb una diversitat de tendències en els preus dels diferents subsectors. Caldrà seguir de prop l’evolució d’aquests índexs per comprendre plenament l’impacte que tenen en l’economia catalana i les seves conseqüències per als diferents actors del sector industrial.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *