Macroenquesta sobre les llengües de Catalunya

Aquesta setmana marca l’inici d’un esdeveniment crucial per a la comprensió i promoció de les llengües a Catalunya: l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2023. Aquesta enquesta, que es realitza cada cinc anys des de l’any 2003, és un recurs fonamental per obtenir una visió actualitzada i detallada de la realitat lingüística de la regió. L’objectiu principal és proporcionar dades rellevants per a l’elaboració de polítiques de promoció de les llengües catalana i aranesa, adaptades a les necessitats i preferències de la població.

Amb una mostra de 9.000 enquestes destinades a individus de 15 anys o més de tot Catalunya, aquesta enquesta és considerada una de les més importants d’Europa en matèria de llengua. L’última edició es va dur a terme el 2018, i ara, amb el treball de camp que comença aquesta setmana, s’espera obtenir dades fresques i significatives que reflecteixin l’evolució de les dinàmiques lingüístiques durant els darrers cinc anys. El procés d’enquesta es prolongarà fins al març de 2024, permetent una anàlisi exhaustiva de les respostes i l’extracció de conclusions rellevants.

El qüestionari d’aquesta edició és àmpli i variat, amb l’objectiu de recollir una imatge completa del panorama lingüístic de Catalunya. Es demana als participants que avaluinguin el seu grau de coneixement de diverses llengües, entre les quals es destaquen el català, el castellà i l’occità aranès a l’Aran. A més, es recopilarà informació actualitzada sobre les altres llengües que es parlen a la regió, com el francès i l’anglès. Aquesta diversitat lingüística és un dels trets característics de Catalunya i, per tant, és essencial comprendre les dinàmiques d’ús i aprenentatge d’aquestes llengües.

A més del coneixement lingüístic, l’enquesta se centra en les actituds i percepcions de la població envers l’ús actual i futur del català. Aquest aspecte és crític per a la planificació de polítiques que promoguin i protegeixin la llengua catalana. Les respostes a aquestes preguntes proporcionaran una idea clara de com la població catalana valora la seva llengua i quines són les seves expectatives pel que fa a la seva preservació i ús en el futur.

Un factor clau en el desenvolupament de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població és la col·laboració estreta entre la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes dues institucions treballen conjuntament per garantir que el procés d’enquesta sigui precís i representatiu. L’Idescat, amb la seva experiència en recopilació de dades, desplega els recursos necessaris per assegurar una mostra adequada i la recopilació precisa de respostes. D’altra banda, la Secretaria de Política Lingüística aporta el seu coneixement i experiència en l’àmbit lingüístic per dissenyar un qüestionari pertinent i significatiu que abordi les preocupacions actuals relacionades amb les llengües.

Els resultats d’aquesta enquesta seran fonamentals per a diverses àrees de la societat catalana. En primer lloc, les dades recollides proporcionaran una base sòlida per a la presa de decisions polítiques relacionades amb la llengua catalana. Això inclou la promoció de l’ús del català en àmbits com l’educació, els mitjans de comunicació i l’administració pública. A més, els resultats podrien tenir un impacte significatiu en la planificació de programes d’ensenyament i aprenentatge de les altres llengües presents a Catalunya, com l’occità aranès, el francès i l’anglès.

D’altra banda, les conclusions de l’enquesta podrien ser valuoses per a la promoció de la diversitat lingüística i cultural de Catalunya. Aquesta diversitat és una riquesa que mereix ser preservada i fomentada. Amb una comprensió més profunda de les dinàmiques lingüístiques i les actituds de la població, es podran desenvolupar estratègies més efectives per garantir que totes les llengües de Catalunya, tant les més parles com les menys, tinguin el seu lloc i reconeixement en la societat.

En resum, l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2023 és una iniciativa crucial per a la comprensió i promoció de les llengües a Catalunya. Amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística i l’Idescat, aquesta enquesta busca obtenir dades actualitzades sobre el coneixement, ús i actituds envers les llengües, amb l’objectiu de guiar les polítiques i programes futurs per preservar i enfortir la riquesa lingüística de la regió. És un pas fonamental per assegurar que les llengües de Catalunya continuïn sent un element vital i vibrant de la seva identitat cultural.

Font: Gencat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *