Disminueix el nombre de viatges dels catalans al segon trimestre del 2023


Durant el segon trimestre del 2023, s’ha registrat una disminució del 7,5% en el nombre de viatges realitzats pels catalans, en comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior. Això suposa un total de 7,8 milions de viatges, amb un increment del 6,5% en el nombre d’excursions realitzades pels residents de Catalunya.

En aquests viatges, s’han realitzat un total de 27,0 milions de pernoctacions, amb una estada mitjana de 3,5 nits. A més, els catalans han destinat una despesa total de 2.386 milions d’euros en aquestes escapades.

Amb relació a la despesa realitzada en els viatges, s’observa un augment significatiu en el segon trimestre del 2023. La despesa mitjana per persona ha estat de 305 euros, la qual representa un increment del 14,3% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Això equival a una despesa diària de 88 euros, amb un augment del 2,0%.

Aquestes dades poden reflectir canvis en els hàbits de viatge dels catalans, possiblement influenciats per factors com la situació econòmica i les restriccions de mobilitat. Malgrat la disminució en el nombre de viatges, la despesa realitzada s’incrementa, indicant una possible preferència per viatges de qualitat i una major inversió en les experiències turístiques.

En conclusió, el segon trimestre del 2023 ha registrat una reducció en el nombre de viatges dels catalans, però amb un augment significatiu en la despesa realitzada. Aquests indicadors poden revelar canvis en els hàbits i preferències dels viatgers catalans, així com possibles tendències en la indústria turística.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *