Subvenció contractació e-catàleg – Ajuntament de Sarral

L’Ajuntament de Sarral ha rebut una important notícia que beneficiarà la seva oferta cultural durant l’any 2023. La Diputació de Tarragona ha anunciat una subvenció destinada específicament a la contractació d’actuacions i activitats que es trobin incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals, conegut com a E-catàleg. Aquesta subvenció representa una oportunitat única per enriquir l’oferta cultural de la localitat i oferir als seus ciutadans una experiència cultural diversa i enriquidora.

14.297,56 euros per a la cultura a Sarral

La notícia més destacada és l’import màxim que l’Ajuntament de Sarral pot rebre per aquesta subvenció durant l’exercici 2023, que ascendeix a 14.297,56 euros. Aquesta quantitat significativa servirà per finançar diferents activitats culturals i actuacions que, sens dubte, enriqueixeran la vida cultural de la localitat i oferiran als ciutadans una àmplia gamma d’opcions per gaudir de l’art i la cultura.

El Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg)

El Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals, conegut com a E-catàleg, és una eina valuosa que ofereix una gran varietat d’opcions culturals per a les comunitats locals. Aquest catàleg inclou una àmplia gamma d’actuacions i activitats que abasten diferents àmbits de la cultura, com ara música, teatre, dansa, arts visuals i molts altres. És una font inestimable d’inspiració per als responsables de la programació cultural d’ajuntaments com el de Sarral, que poden utilitzar-lo per enriquir l’oferta cultural de la seva localitat.

Promoció de la cultura local

Aquesta subvenció representa un pas important en la promoció de la cultura local a Sarral. L’ajuntament té l’oportunitat de contractar artistes i grups que poden oferir actuacions de qualitat per als seus ciutadans. Això no només enriqueix la vida cultural de la localitat, sinó que també crea oportunitats per als artistes locals per mostrar el seu talent i compartir-lo amb la comunitat.

Impacte en la comunitat

Les activitats culturals tenen un impacte profund en la comunitat. A més de proporcionar entreteniment i enriquiment cultural, també fomenten la cohesió social i la participació ciutadana. Les persones de totes les edats i orígens poden gaudir de les diverses activitats que es poden oferir gràcies a aquesta subvenció. Això crea un sentit d’identitat i comunitat, ja que les persones es reuneixen per gaudir de l’art i la cultura juntes.

Diversitat cultural

Un dels aspectes més destacats de l’E-catàleg és la seva àmplia gamma d’opcions culturals. Això significa que l’Ajuntament de Sarral té l’oportunitat de seleccionar una varietat d’actuacions i activitats que reflecteixin la diversitat cultural de la localitat. Això és essencial per assegurar que totes les veus i expressions culturals siguin reconegudes i celebrades.

Un impuls per als artistes locals

La subvenció també representa un impuls important per als artistes locals. Amb aquesta oportunitat de contractar talent local, els artistes tenen la possibilitat de mostrar les seves habilitats i guanyar reconeixement a nivell local. Això pot ser un trampolí per a les seves carreres i pot inspirar altres membres de la comunitat a seguir les seves passions artístiques.

Programes culturals accessibles per a tothom

L’Ajuntament de Sarral té la responsabilitat d’assegurar que les activitats i actuacions finançades amb aquesta subvenció siguin accessibles per a tothom. Això significa tenir en compte les necessitats d’accessibilitat i assegurar que les persones amb diverses capacitats puguin gaudir de les experiències culturals. Aquesta inclusió és essencial perquè totes les persones puguin participar i gaudir de la vida cultural de la localitat.

Foment de la participació ciutadana

L’ajuntament també pot fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions sobre quines actuacions i activitats es contractaran amb la subvenció. Això pot fer-se mitjançant enquestes, reunions públiques i altres formes de consulta. D’aquesta manera, els ciutadans poden sentir-se part de la programació cultural i tenir una veu en la creació de l’oferta cultural de la localitat.

Conclusió

La subvenció de la Diputació de Tarragona per a la contractació d’actuacions i activitats incloses a l’E-catàleg és una oportunitat emocionant per a l’Ajuntament de Sarral. Amb un finançament de 14.297,56 euros disponibles per a l’any 2023, l’ajuntament té l’oportunitat d’enriquir la vida cultural de la localitat, promoure la diversitat cultural, donar suport als artistes locals i fomentar la participació ciutadana en les decisions sobre la programació cultural. Aquesta notícia és un exemple de com les subvencions poden tenir un impacte positiu en la comunitat i enriquir la vida cultural de les localitats. Sarral, sens dubte, serà un lloc on la cultura brilla amb tot el seu esplendor.

Font: Ajuntament de Sarral

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *