Protecció Civil homologa una quinzena de nous plans d’autoprotecció, entre els quals 3 instal·lacions afectades per la normativa d’accidents greus per risc químic

  1. De la quinzena de PAUs homologats avui, 3 corresponen a activitats temporals i 12 a empreses químiques, càmpings i hotels, entre altres
  2. La majoria corresponen a les comarques de Barcelona (9), seguit de Tarragona (2), Girona (2) i Penedès (2)
  3. Avui també hi ha hagut 13 plans d’autoprotecció que no s’han homologat per deficiències en el contingut del pla o insuficiències dels mitjans i recursos

La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat avui 15 nous Plans d’Autoprotecció, entre els quals destaquen 3 empreses químiques afectades per la normativa d’accidents greus Seveso, i 3 instal·lacions amb elevada càrrega de foc.

A la Comissió hi ha participat la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany; el subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; la subdirectora de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé; el subdirector general de Seguretat Industrial, Florenci Hernández, per delegació la directora general d’Indústria; i el cap de la Unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona, Hèctor Carmona, per delegació de la gerent de l’Àrea de Seguretat i Prevenció.

La reunió d’aquest divendres ha estat la 26ena reunió de la Comissió d’Autoprotecció (que es va reunir per primera vegada el març de 2021) creada per agilitzar el procés d’homologació dels plans d’autoprotecció i que ha permès reduir de forma significativa els terminis de resolució expressa dels procediments.

Els 15 Plans d’Autoprotecció homologats avui s’afegeixen als 770 homologats a les anteriors reunions de la Comissió des del seu començament al març del 2021 fins avui, de manera que deixen un total de 785 plans d’autoprotecció homologats.

Plans d’Autoprotecció d’instal·lacions químiques, concerts, càmpings i hotels, entre altres

Per vegueries, els 15 Plans d’Autoprotecció (PAU) que s’han homologat avui pertanyen a:

Barcelona: 9

Camp de Tarragona: 2

Girona: 2

Penedès: 2

La majoria de plans que s’han homologat avui divendres corresponen a activitats no temporals (12) i 3 corresponen a activitats temporals.

En aquesta comissió hi ha hagut un Pla d’Autoprotecció que no s’ha pogut homologar totalment sinó parcialment, i es tracta del túnel ferroviari d’ample convencional de Tarragona. L’homologació parcial respon a l’absència d’alguns elements d’autoprotecció per a determinades situacions d’emergència, malgrat sí estan disponibles per a la major part d’emergències.

Pel que fa a les activitats no temporals, en aquesta comissió hi ha 3 establiments afectats per la normativa d’accidents greus (2 Plaseqcat i 1 Plaseqta); 3 instal·lacions amb elevada càrrega de foc; una instal·lació amb substàncies perilloses en quantitats importants; un túnel ferroviari (homologació parcial); un centre comercial; un hospital; un càmping (afectat pel risc d’incendi forestal); i un hotel.

Quant a les activitats temporals, es tracta de 2 festivals-concert i un esdeveniment esportiu.

Plans no homologats

A la Comissió d’avui s’han informat també 13 PAU no homologats que, per vegueries, corresponen a:

Barcelona: 6

Camp de Tarragona: 4

Catalunya Central: 1

Lleida: 1

Penedès: 1

Per tipologia, només 2 corresponen a activitats temporals (dos esdeveniments musicals en espai delimitat), i 11 a activitats no temporals.

Entre els 11 plans no homologats d’activitats no temporals destaquen 2 instal·lacions amb substàncies perilloses en quantitats importants (ITC-EPQ); 2 instal·lacions amb elevada càrrega de foc; un centre comercial; un establiment d´ús docent; una línia ferroviària de transport metropolità; un hotel; una estació i intercanviador de transport; una instal·lació nuclear o radioactiva; i un centre cultural.

La no homologació respon a deficiències en el contingut del pla o bé insuficiències dels mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas.

En tots aquests casos, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i es farà seguiment al llarg dels propers mesos per tal de que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *