Vallmoll Subvencions 2022: Nominativa

La Diputació de Tarragona ha aprovat una subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Vallmoll durant l’any 2022, amb l’objectiu de dur a terme l’enderrocament d’una casa entre mitgeres i l’adequació del solar resultant. Aquesta inversió té un valor de 57.000 € i representa una acció significativa per millorar la seguretat i l’accessibilitat al municipi.

L’edifici en qüestió, ubicat al carrer Camí del Molí, havia estat generant preocupació degut al risc de despreniment que podia posar en perill la via pública i els vianants. Amb la concessió d’aquesta subvenció, l’Ajuntament de Vallmoll ha posat en marxa un projecte que no només elimina aquest perill, sinó que també millora de forma substancial l’accés rodat al Portal de la Creu, creant un entorn més segur per als habitants i visitants del municipi.

L’arquitecta Anna Ollé Simó és la responsable de la redacció del projecte, que porta per títol «Enderroc de casa unifamiliar entre mitgeres i adequació de solar i mitgeres resultants.» Aquesta professional ha estat treballant en estreta col·laboració amb les autoritats locals per assegurar que el projecte no només compleixi amb els objectius de seguretat, sinó que també sigui respectuós amb el patrimoni i l’estètica de la zona.

La subvenció nominativa concedida per la Diputació de Tarragona és un clar exemple de l’aposta per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i l’entorn urbà. Aquesta inversió té com a objectiu principal la millora de la seguretat i l’accessibilitat, dues qüestions fonamentals per al benestar de la comunitat local.

Un dels aspectes més importants d’aquesta iniciativa és l’eliminació del risc de despreniment de l’edifici, que podia afectar negativament la seguretat dels vianants i vehicles que circulaven per la zona. Aquesta situació preocupant ha estat abordada de manera eficaç, assegurant que els habitants de Vallmoll puguin gaudir d’un espai públic lliure de perills.

A més de la eliminació del perill, l’adequació del solar resultant també millorarà l’aspecte general de la zona. El projecte té en compte l’arquitectura i l’estètica local, assegurant que l’espai renovat s’integri perfectament amb el seu entorn i contribueixi a la millora de l’aspecte urbanístic del municipi.

Un altre punt destacat és la millora de l’accés rodat al Portal de la Creu des del carrer Camí del Molí. Aquesta millora no només facilitarà la circulació de vehicles sinó que també afavorirà una major visibilitat i comoditat per als conductors i vianants. Aquesta és una mesura que pot contribuir a la dinamització econòmica del municipi, ja que facilitarà l’accés als negocis locals i altres establiments.

L’arquitecta Anna Ollé Simó ha dut a terme un treball exhaustiu per garantir que el projecte compleixi amb totes les normatives i requeriments necessaris per a la seva execució. La seva experiència i coneixement en l’àmbit de la construcció i l’urbanisme han estat fonamentals per assolir els objectius establerts.

La Diputació de Tarragona, mitjançant aquesta subvenció nominativa, demostra el seu compromís amb el desenvolupament i el benestar dels municipis que la conformen. La inversió en aquest projecte no només millora la qualitat de vida dels ciutadans de Vallmoll, sinó que també contribueix a preservar el seu patrimoni i la seva identitat local.

En resum, la subvenció nominativa concedida per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Vallmoll per a l’enderrocament d’una casa entre mitgeres i l’adequació del solar resultant és una inversió significativa que millorarà la seguretat i l’accessibilitat a la zona. Aquesta acció té un impacte positiu en la qualitat de vida dels ciutadans i contribueix a la millora de l’entorn urbà del municipi. Amb la col·laboració de professionals com l’arquitecta Anna Ollé Simó, aquest projecte esdevé un exemple de com les institucions i els experts locals poden treballar junts per aconseguir millores significatives en la comunitat.

Font: Ajuntament de Vallmoll

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *