Ordinadors que funcionen amb calor en lloc d’electricitat podrien alimentar les futures IAs

L’ús creixent d’energia per part dels models d’Intel·ligència Artificial (IA) planteja un problema per a les empreses que intenten mantenir els seus costos i emissions de carboni sota control. En aquest context, els investigadors estan explorant la possibilitat d’utilitzar el calor en lloc de l’electricitat per alimentar els ordinadors que executen algorismes d’IA. Aquest enfocament alternatiu té com a objectiu reduir el consum d’energia dels sistemes d’IA, com ChatGPT, que actualment consumeix una quantitat significativa d’energia.

ChatGPT, un model d’IA desenvolupat per OpenAI, ha estat elogiat per la seva capacitat per aprendre habilitats lingüístiques complexes. No obstant això, el seu consum d’energia ha aixecat preocupacions, amb algunes estimacions que suggereixen que consumeix tanta energia com més de 30.000 llars als Estats Units cada dia.

Nicolas Brunner, de la Universitat de Ginebra, suggereix que utilitzar el calor com a font d’energia per als sistemes d’IA, ja sigui utilitzant calor residual o altres formes de calor reciclat dels mateixos sistemes informàtics, podria abordar aquesta qüestió. Els ordinadors impulsats pel calor tenen el potencial de fer funcionar algorismes que alimenten xarxes neuronals i IA, tot reduint significativament l’ús d’energia.

Mitjançant l’aprovechament del calor com a font d’energia, aquests ordinadors podrien oferir una solució més sostenible per a tasques que requereixen molta energia, com el processament de llenguatge. Aquesta innovació té el potencial de fer que les tecnologies d’IA siguin més respectuoses amb el medi ambient i eficients.

Encara que aquesta recerca es troba en les primeres etapes, promet per al futur de la tecnologia d’IA. El desenvolupament posterior de la informàtica impulsada pel calor podria portar a sistemes d’IA més eficients des del punt de vista energètic i sostenibles, cosa que beneficiaria tant el medi ambient com l’adopció més àmplia de la IA.

En conjunt, l’exploració d’ordinadors impulsats pel calor com a alternativa als sistemes alimentats per electricitat posa de manifest els esforços constants per crear tecnologies més verdes. El potencial d’estalvi energètic i l’impacte ambiental millorat dels sistemes d’IA impulsats pel calor destaquen la importància de la innovació sostenible en el camp de la intel·ligència artificial.

L’ús creixent d’energia per part dels models d’Intel·ligència Artificial (IA) planteja un problema per a les empreses que intenten mantenir els seus costos i emissions de carboni sota control. En aquest context, els investigadors estan explorant la possibilitat d’utilitzar el calor en lloc de l’electricitat per alimentar els ordinadors que executen algorismes d’IA. Aquest enfocament alternatiu té com a objectiu reduir el consum d’energia dels sistemes d’IA, com ChatGPT, que actualment consumeix una quantitat significativa d’energia.

ChatGPT, un model d’IA desenvolupat per OpenAI, ha estat elogiat per la seva capacitat per aprendre habilitats lingüístiques complexes. No obstant això, el seu consum d’energia ha aixecat preocupacions, amb algunes estimacions que suggereixen que consumeix tanta energia com més de 30.000 llars als Estats Units cada dia.

Nicolas Brunner, de la Universitat de Ginebra, suggereix que utilitzar el calor com a font d’energia per als sistemes d’IA, ja sigui utilitzant calor residual o altres formes de calor reciclat dels mateixos sistemes informàtics, podria abordar aquesta qüestió. Els ordinadors impulsats pel calor tenen el potencial de fer funcionar algorismes que alimenten xarxes neuronals i IA, tot reduint significativament l’ús d’energia.

Mitjançant l’aprovechament del calor com a font d’energia, aquests ordinadors podrien oferir una solució més sostenible per a tasques que requereixen molta energia, com el processament de llenguatge. Aquesta innovació té el potencial de fer que les tecnologies d’IA siguin més respectuoses amb el medi ambient i eficients.

Encara que aquesta recerca es troba en les primeres etapes, promet per al futur de la tecnologia d’IA. El desenvolupament posterior de la informàtica impulsada pel calor podria portar a sistemes d’IA més eficients des del punt de vista energètic i sostenibles, cosa que beneficiaria tant el medi ambient com l’adopció més àmplia de la IA.

En conjunt, l’exploració d’ordinadors impulsats pel calor com a alternativa als sistemes alimentats per electricitat posa de manifest els esforços constants per crear tecnologies més verdes. El potencial d’estalvi energètic i l’impacte ambiental millorat dels sistemes d’IA impulsats pel calor destaquen la importància de la innovació sostenible en el camp de la intel·ligència artificial.

Font: Universitat de Ginebra

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *