Més de 90.000 famílies catalanes s’acullen a la tarifa social del cànon de l’aigua

Les famílies que s’acullen al cànon social de l’aigua a Catalunya són, a finals del primer semestre de 2023, un total de 90.604, un 2,3% més que a 31 de desembre de 2022, quan hi havia 88.575 famílies que s’acollien a aquesta bonificació, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La tarifa social de l’aigua, vigent des de 2011, aplica una bonificació del 100%, si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua, el que suposa entre un 10 i un 30% de la factura, als col·lectius més vulnerables. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%.

Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, com per exemple persones perceptores de pensions mínimes contributives, famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, col·lectius d’especial protecció o famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial. Pots consultar en aquest enllaç qui es pot acollir a aquesta bonificació.

A continuació es mostra l’evolució de la tarifa social del cànon de l’aigua des de finals de 2022 fins el primer trimestre de 2023 per àrees territorials:

 TARIFA SOCIAL A DESEMBRE DE 2022TARIFA SOCIAL A JUNY DE 2023
BARCELONA78.94680.775
GIRONA2.7732.918
LLEIDA1.8041.858
TARRAGONA5.0525.053
TOTAL88.57590.604

Altres mesures per ajudar a les famílies

A més de la tarifa social del cànon de l’aigua, existeix una altra figura (l’ampliació per trams, en vigor des de l’any 2000) i que s’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres. Aquesta consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 264.008 famílies a l’ampliació per trams, una xifra inferior a la de 2022, degut a revisions censals de sol·licituds antigues on s’ha tancat l’expedient.

 AMPLIACIONS TRAM 2022AMPLIACIONS TRAM FINS JUNY 2023
BARCELONA256.789221.976
GIRONA18.10419.913
LLEIDA10.3988.169
TARRAGONA23.44018.950
TOTAL308.731264.008

L’ACA en col·laboració amb entitats d’aigua i municipals treballa en dur a terme un anàlisi profund per estendre més enllà de la tarifa social del cànon de l’aigua l’ajuda als col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu d’homogeneïtzar supòsits i intentar fixar unes bases perquè la situació de vulnerabilitat no s’agreugi ni es perpetuï, garantint l’accés al servei per aquestes famílies.

Font: GENCAT

 

 

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *