Augment IBI exercici 2024

L’Ajuntament de Montbrió del Camp ha aprovat en sessió plenària un lleuger augment del coeficient de l’IBI (Impost de Béns Immobles) per al proper exercici 2024, establint-lo en un 0,65%.

Aquest impost, que s’aplica sobre les propietat immobiliàries, s’ha mantingut congelat i sense cap tipus de variació des de l’any 2019:

Any 2023: 0,57%
Any 2022: 0,57%
Any 2021: 0,57%
Any 2020: 0,57%
Any 2019: 0,57%
Any 2018: 0,56%
Any 2017: 0,55%
Any 2016: 0,55%
Any 2015: 0,55%
Any 2014: 0,566%
Any 2013: 0,566%
Any 2012: 0,566%
Any 2011: 0,55%
Any 2010: 0,50%

El tipus impositiu màxim que pot aplicar un Ajuntament en les propietats urbanes és del 1,1%, mentre que el tipus mínim és del 0,4%.

La base imposable de l’impost s’obté d’aplicar el coeficient sobre el valor cadastral de l’immoble, que ve derterminat pel Ministeri d’Hisenda, i que sempre es troba per sota del preu de mercat.

A tall d’exemple, l’augment de la quota a pagar per un immoble amb un valor cadastral de 40.000€, es veurà augmentat dels 228€ a l’exercici 2023, als 260€ el proper exercici 2024.

Cal tenir en compte que l’impost es liquida en dues fraccions (maig/juny i setembre/octubre), i que hi ha aprovades bonificacions en el cas de famílies nombroses i per la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb energia solar.

L’IBI és l’impost més important del conjunt d’impostos que gestionen i recapten els ajuntaments per finançar les seves despeses habituals o per afrontar noves inversions (obres, projectes de millora, etc). Al afectar a les les propietats immobiliàries, segueix el principi que qui més té és qui més aporta.

Font: Ajuntament de Montbrió del Camp

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *