La Generalitat obre les dades tributàries a la ciutadania

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) posa a l’abast de la ciutadania les dades de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), un tribut que grava l’estada de les persones físiques en els establiments subjectes a l’impost i que també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística de Catalunya.

La informació relativa a aquest tribut es pot consultar al Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, gestionat per la Direcció General d’Administració Digital de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, i s’actualitzarà semestralment. Conté les dades agregades dels ingressos generats per l’impost des del 2017 fins al 31 de març del 2023 (última autoliquidació presentada).

També s’hi pot trobar el detall del nombre d’autoliquidacions presentades i de l’import declarat pels contribuents, distribuït per marques turístiques, comarques i, properament, pels municipis amb més activitat turística. A més, la informació està classificada segons la tipologia dels establiments:

  1. Alberg de joventut (AJ)
  2. Apartament turístic (AT)
  3. Càmping (CA)
  4. Establiment hoteler (EH)
  5. Habitatge d’ús turístic (HT)
  6. Turisme rural (TR)
  7. Altres tipologies d’establiment (AE)
  8. Creuers (CR)

Per tal de preservar la confidencialitat de la informació tributària que estableix l’article 95 de la Llei 58/2003, general tributària, i el secret estadístic, les dades s’agreguen per les unitats territorials de més volum i els imports es donen arrodonits en milers d’euros.

L’obertura progressiva de les dades tributàries és un projecte de transparència engegat per l’ATC, que s’estrena amb la informació sobre l’impost turístic i s’anirà ampliant a la resta de tributs. Amb aquesta iniciativa, l’Agència referma el seu compromís per la transparència i les dades obertes com un dels instruments cada vegada més indispensables per prendre decisions eficients, generar valor i fomentar la igualtat d’oportunitats.


Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *