L’índex de Comerç al Detall a Catalunya Registra un Fort Augment del 11,3% al Setembre del 2023

L’índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei a Catalunya ha experimentat un creixement significatiu del 11,3% en termes interanuals al setembre del 2023. Aquesta xifra revela un impuls en l’activitat comercial de la regió i suggereix una tendència positiva en l’economia catalana. A més, cal destacar que aquesta dada no inclou l’impacte dels preus i és una mesura en preus corrents.

Analitzant més a fons les dades, es pot observar una clara divisió en el comportament dels diferents tipus de productes. L’alimentació, com a categoria principal, ha experimentat un increment notable del 13,0%, indicant un augment en la demanda de productes alimentaris. Aquesta tendència podria ser resultat de canvis en els hàbits de compra dels ciutadans o de factors externs com les condicions econòmiques actuals.

D’altra banda, els altres productes, que inclouen una àmplia gamma de béns de consum, han crescut en un 9,6% en termes interanuals. A dins d’aquest grup, destaquen els béns d’equipament personal, que han experimentat un augment del 16,0% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta dada pot ser indicativa d’un fort interès dels consumidors en la millora i adquisició de productes relacionats amb el benestar personal, com ara roba, sabates i accessoris.

No obstant això, els béns d’equipament de la llar han experimentat un lleu descens del 2,8%, la qual cosa podria reflectir canvis en les preferències dels consumidors o una menor demanda en aquesta categoria concreta. Finalment, la resta de béns ha crescut un 13,3%, cosa que suggereix un augment en la demanda de productes diversos no inclosos en les categories anteriors.

Cal remarcar que aquestes xifres no són úniques en el seu tipus. Paral·lelament, l’índex general de comerç al detall que inclou les estacions de servei, també en termes de preus corrents, ha mostrat un augment del 9,7% respecte a l’any anterior. Això significa que, en general, l’activitat comercial a Catalunya ha experimentat un creixement saludable i ampli.

No obstant això, per comprendre millor la dinàmica de creixement en el comerç al detall, cal tenir en compte l’ajust per a preus constants. Aquest ajust elimina l’efecte dels canvis en els preus i permet analitzar el creixement real de l’activitat comercial. En aquest sentit, l’índex de comerç al detall sense estacions de servei a preus constants ha mostrat un augment del 9,2% en termes interanuals.

Aquesta dada és particularment rellevant ja que ofereix una visió més precisa del creixement de l’activitat comercial descomptant l’impacte de la inflació o la deflació en els preus dels productes. En aquest sentit, el creixement del 9,2% indica que l’augment en la venda de béns i serveis al setembre del 2023 és sòlid i significatiu.

Cal assenyalar que aquestes dades reflecteixen un panorama positiu per a l’economia catalana, ja que un fort creixement en el comerç al detall pot ser indicatiu d’una major confiança dels consumidors, una millora en les condicions econòmiques o canvis en els hàbits de compra. Aquestes tendències podrien ser fruit d’una combinació de factors, com l’augment de l’ocupació, l’increment de l’ingrés disponible de les famílies o una major activitat turística a la regió.

En resum, l’índex general de comerç al detall a Catalunya mostra un augment del 11,3% sense incloure les estacions de servei i un 9,7% incloure-les, tot en termes de preus corrents. A més, a preus constants, l’índex de comerç al detall sense estacions de servei presenta un creixement del 9,2%. Aquestes dades indiquen un augment en l’activitat comercial i posen de manifest la robustesa de l’economia catalana en el setembre del 2023. Tot i que cal continuar vigilant l’evolució de l’economia i les tendències del consum, aquestes xifres ofereixen una visió positiva de la situació actual del comerç a Catalunya.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *