Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada als ens locals per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat

La Diputació de Tarragona ha anunciat una iniciativa significativa destinada a impulsar la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis de la regió. Aquesta subvenció, de la convocatòria corresponent a l’any 2022, té com a objectiu ajudar els ens locals a adaptar-se als reptes tecnològics i garantir un entorn més segur per als seus ciutadans.

La importància de la digitalització i la millora de la seguretat no poden ser subestimades en l’entorn actual, ja que la tecnologia juga un paper fonamental en la vida quotidiana i en la gestió de les ciutats. La Diputació de Tarragona ha reconegut aquesta necessitat i ha pres mesures per facilitar als municipis les eines i recursos necessaris per dur a terme aquestes millores.

Aquesta iniciativa es va concretar a través de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del 13 de desembre de 2022. L’acord va establir l’atorgament d’una subvenció a un ajuntament concret de la regió. Aquesta subvenció, amb un import total de 4.637,94 €, es divideix en dues línies d’actuació. La primera part, 2.318,97 €, està destinada a la línia C) Dotació de millores per al compliment de l’ENS 2022 (Estratègia Nacional d’Impuls de la Societat Digital), mentre que la segona part, també de 2.318,97 €, es destina a la línia B) Dotació d’equipaments digitals.

Aquestes dues línies de finançament ofereixen als ajuntaments la flexibilitat necessària per abordar els reptes de la digitalització i la seguretat de la manera més adequada per a les seves necessitats i prioritats. Això reflecteix l’esperit de la subvenció, que és donar als municipis la llibertat d’escollir com millorar la seva infraestructura digital i seguretat en funció de les seves particularitats i requisits específics.

La línia C) Dotació de millores per al compliment de l’ENS 2022 es centra en garantir que els ajuntaments compleixin amb els estàndards i requisits de l’Estratègia Nacional d’Impuls de la Societat Digital. Això implica assegurar que les institucions locals estiguin ben preparades per abordar els reptes de la digitalització i millorar els serveis que ofereixen als ciutadans. La inversió en aquest àmbit pot incloure, per exemple, la millora de la infraestructura de xarxes i la implementació de sistemes de gestió de dades més eficients.

D’altra banda, la línia B) Dotació d’equipaments digitals està dissenyada per ajudar els municipis a adquirir les eines i recursos tecnològics necessaris per impulsar la seva transformació digital i millorar la seguretat. Això pot incloure la compra d’equips informàtics, dispositius de seguretat cibernètica o altres tecnologies que millorin la infraestructura tecnològica dels ajuntaments.

Aquesta subvenció és una oportunitat única per als ajuntaments de la regió de Tarragona per impulsar la seva modernització digital i millorar la seguretat dels seus ciutadans. La Diputació de Tarragona entén les necessitats i reptes que enfronten els ens locals en l’era digital i, per tant, ha posat a disposició aquest finançament per ajudar a fer front a aquests desafiaments.

A més de les dues línies de finançament ja esmentades, la Diputació de Tarragona també ofereix suport tècnic i assessorament als ajuntaments que rebin aquesta subvenció. Això garantirà que les iniciatives de digitalització i millora de la seguretat es desenvolupin de manera efectiva i es compleixin els objectius establerts.

En resum, la subvenció de la Diputació de Tarragona destinada als ens locals per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis per a l’any 2022 és una oportunitat crucial per a la modernització i millora dels serveis als ciutadans. Aquesta inversió en tecnologia i seguretat no només millorarà la qualitat de vida dels ciutadans, sinó que també farà que els municipis de la regió estiguin millor preparats per afrontar els reptes de la societat digital. La Diputació de Tarragona demostra un compromís real amb el progrés i el benestar dels seus ciutadans mitjançant aquesta important iniciativa.

Font: Ajuntament de la Ràpita

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *