El Govern inverteix 850.000 euros en la formació de més de 200 professionals de la judicatura

Més de 200 persones segueixen un dels programes de formació jurídica impulsats pel Govern amb l’objectiu de formar jutges i fiscals que coneguin la realitat lingüística, social i el dret propi del país. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, n’ha presentat el balanç al Consell Executiu d’aquest dimarts i també ha anunciat que els cinc programes de formació s’integren en el Pla de foment de les vocacions judicials, fiscals i d’altres professions de l’àmbit de la justícia. Això permetrà articular i fer seguiment de l’estratègia que busca trencar la manca de tradició opositora dels catalans a la judicatura i a les professions jurídiques en general. El pla té un pressupost de 850.000 euros i s’ha de traduir en un impacte positiu en termes d’agilitat, proximitat i qualitat del servei públic de justícia del país.

Això passa per l’avaluació de cadascun dels programes que ja estan en marxa, introduir-hi millores si escau i impulsar a futur totes aquelles propostes que es considerin oportunes en matèria de formació per obtenir millors resultats, la qual cosa vol dir, per exemple, aconseguir reduir la rotació de jutges i fiscals, que a Catalunya és molt alta.

Aquesta realitat té conseqüències negatives per al servei públic de justícia del país. La rotació de professionals fa que sempre hi hagi un alt nombre de jutges i fiscals que no coneixen les singularitats del país, especialment pel que fa a qüestions lingüístiques i de dret propi. L’impacte d’aquests elements sobre el servei públic de justícia dificulta que s’assoleixin els objectius d’agilitat, proximitat i qualitat que ha fixat el Govern de la Generalitat en aquest àmbit.

Per aquests motius, el Govern considera essencial que es fomentin les vocacions a les diferents carreres jurídiques a Catalunya. Un increment del nombre de catalans a les carreres judicial, fiscal i a altres professions jurídiques contribueix a millorar el servei públic de justícia des d’un punt de vista d’agilitat, proximitat i qualitat, ja que rebaixa la taxa de rotació, garanteix el coneixement de la llengua i el dret propi i millora la sensibilitat dels professionals envers la realitat social que els envolta.

En relació amb el pla, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) se n’encarrega del disseny i de la formació. De cara al 2024, difondrà el pla i el calendari de les properes convocatòries a les universitats.

A) Programa per a la preparació d’oposicions a jutge, jutgessa i fiscal

L’objectiu d’aquest programa és preparar les persones graduades en dret per a les oposicions a judicatura i fiscalia. El CEJFE compta amb un equip propi de preparadors. A més, el centre fa un seguiment continu dels opositors/ l’alumnat mitjançant informes setmanals dels preparadors.

El sistema de formació consisteix en sessions setmanals d’una hora amb la persona preparadora, que guia l’alumnat en la planificació de l’estudi i en la preparació tant dels exàmens tipus test com els orals. Les sessions de preparació per als exercicis de les oposicions es complementen amb altres activitats formatives: un taller de tècniques de comunicació oral i expressió no verbal, un taller de tècniques de contenció de l’estrès, simulacres de l’exercici oral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, etc.

El programa té una durada de quatre anys, prorrogables a dos més. Les beques per a l’accés a la carrera judicial i fiscal (programa B), a partir de la convocatòria de 2024, s’inseriran en aquest programa.

B) Beques per a l’accés a la carrera judicial i fiscal

El gener de 2023 es van atorgar 50 beques per a la preparació d’oposicions a la carrera judicial i fiscal. Les beques tenen una durada de 4 anys (2023-2026).

A banda de les sessions de preparació de cada opositor amb la persona preparadora, el CEJFE ofereix un seguit d’activitats complementàries per ampliar el coneixement de les persones becades sobre la realitat jurídica i social de Catalunya.

El pla preveu que l’any 2024 es torni a obrir una convocatòria de les beques per a l’accés a la carrera judicial i fiscal, modificant les bases per assegurar una relació més ajustada entre oferta i demanda, vetllant per l’equitat en l’accés amb criteris socioeconòmics i per l’excel·lència acadèmica de les persones becades. Aquestes beques es convocaran sota el paraigua del programa A.

C) Programa per a la preparació d’oposicions a lletrat/da de l’Administració de justícia

L’objectiu d’aquest programa és preparar les persones graduades en dret per a les oposicions a lletrat de l’Administració de justícia en dues modalitats, la de torn lliure i la de promoció interna.

El sistema de formació es basa en la preparació individualitzada de temes a càrrec de lletrats de l’Administració de justícia. L’alumnat té una sessió formativa a la setmana amb el preparador. A banda, el CEJFE ofereix en el campus virtual un seguit d’exercicis tipus test perquè els opositors puguin preparar aquest examen, així com un programa de formació complementària. Es preveu un sistema de seguiment i control d’aprofitament dels alumnes.

D) Programa per a la preparació del procés selectiu a la carrera judicial per a la categoria de magistrat (quart torn)

L’objectiu d’aquest programa és facilitar l’accés a aquells professionals de l’àmbit jurídic que comptin amb més de deu anys de professió jurídica especialitzada en les matèries objecte de les jurisdiccions civil, penal, mixta civil-penal, social i contenciosa administrativa a la carrera judicial per a la categoria de magistrat.

Els preparadors de cada grup elaboren setmanalment un dictamen que l’alumnat ha de resoldre individualment. A partir d’aquí, el grup es troba per treballar, discutir i aclarir dubtes respecte a la resolució del dictamen. El CEJFE ofereix també una formació específica per a la preparació de l’entrevista d’acreditació de mèrits a les persones opositores que hagin superat les anteriors fases del procés selectiu.

E) Programa per a la preparació d’oposicions al cos de l’advocacia de la Generalitat de Catalunya

Aquest programa té la finalitat de proporcionar als participants la formació teòrica i pràctica adequada per preparar l’oposició al cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya. La formació es realitza en coordinació amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat i té una durada de dos anys.

La metodologia docent en la qual es basa aquest programa combina la formació teòrica i pràctica mitjançant la preparació de les proves orals i dels exercicis pràctics de l’examen, així com una formació complementària sobre tècniques de comunicació oral.

Calendari de les properes convocatòries

– Programa per a la preparació d’oposicions a jutge, jutgessa i fiscal: juliol de 2024.

– Programa per a la preparació d’oposicions a lletrat/ada de l’Administració de justícia per promoció interna i per torn lliure: març de 2024.

– Programa per a la preparació del procés selectiu a la carrera judicial per la categoria de magistrat (4t torn): el programa es realitzarà un cop publicada al BOE la convocatòria d’ingrés a la carrera judicial per a la categoria de magistrat/da (4t torn) del Ministeri de Justícia.

– Programa per a la preparació d’oposicions al cos de l’advocacia de la Generalitat de Catalunya: juliol de 2025.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *