El sector de la vinya disposarà de 3,2M€ en ajuts per a implantar mesures d’adaptació al canvi climàtic i de millora de la sostenibilitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha destinat, des d’octubre de 2022 a octubre de 2023, un total de 3,2 milions d’euros en ajuts a la reestructuració i/o reconversió de vinya, que dins de la Política Agrària Comuna (PAC) s’orienten a l’adaptació de la vinya al canvi climàtic.

La mesura, que ha arribat a 578 beneficiaris, forma part del Programa de suport al sector vitivinícola, i ha de permetre que els agricultors puguin introduir en aquest cultiu canvis que els permetin fer front a les noves condicions locals i climatològiques.

Aquests ajuts compensen operacions com ara la replantació de vinya que comporti canvi de varietat, el canvi de sistema de conducció (d’emparrat) i/o canvi d’ubicació.

També són subvencionables la reconversió varietal per reempelt, la instal·lació d’un sistema de conducció (emparrat) més sostenible o la replantació de vinya arran d’una arrencada obligatòria per motius sanitaris.

Bona part de sol·licitants d’aquest ajut són petites explotacions, que reben el 50% de l’import de la inversió realitzada.

Aquest ajut està finançat al 100% per la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, i afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *