Inversió milionària en una planta solar a l’estació de bombament del Garrigues Sud a Flix per reduir despeses de regadiu

El Govern aprova una inversió de 2,375,157 euros en dues plantes solars per optimitzar l’ús de l’aigua i reduir costos al Garrigues Sud.

El Govern de Catalunya ha anunciat una inversió significativa destinada a millorar l’eficiència i la sostenibilitat en el sistema de regadiu del Garrigues Sud. Aquesta inversió de 2,375,157 euros finançarà la construcció de dues noves plantes solars en les estacions de bombament d’aigua de la comunitat de regants, amb l’objectiu de reduir les despeses relacionades amb el regadiu i millorar la seva eficiència energètica.

La primera d’aquestes plantes solars tindrà una potència de 366 kW i es construirà a l’estació de bombament de Bellaguarda, a la regió de Garrigues. La segona planta tindrà una potència impressionant de 601.88 kWp i serà instal·lada a Flix, a la Ribera d’Ebre. Aquestes actuacions seran finançades pel Fons Climàtic, que obté els seus ingressos de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre instal·lacions que impacten en el medi ambient.

La Comunitat de Regants de Garrigues Sud, en virtut de la Llei d’aigües catalana, modificar per la Llei 3/2023, de 16 de març de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, contribuirà amb un 15% de la inversió total. Aquesta comunitat abasta diversos termes municipals, incloent Flix, Bovera, la Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa. Actualment, rega una àrea de 4,082 hectàrees, amb 5,016 hectàrees addicionals de superfície adherida.

Una característica destacada d’aquest sistema de regadiu és el desnivell significatiu entre la captació inicial de l’aigua a l’Ebre, al terme de Flix (a 41 metres sobre el nivell del mar), i la cota més alta, situada a 577 metres. Aquesta diferència d’alçada es supera mitjançant un conjunt de cinc estacions de bombament. Això fa que les estacions de bombament siguin una de les principals despeses energètiques de la comunitat de regants, ja que requerixen una quantitat significativa d’energia per impulsar l’aigua cap a les zones de regadiu.

Amb l’objectiu de reduir les despeses relacionades amb l’energia elèctrica i millorar la sostenibilitat del sistema de regadiu, s’han implementat diverses mesures en els darrers anys. Això inclou optimitzacions en la contractació elèctrica, ajustant les potències contractades i realitzant subhastes per a la compra d’energia. A més a més, s’han establert horaris per programar el funcionament de les bombes en períodes de menor cost. La factura d’electricitat és un factor crucial per a la viabilitat del sistema de regadiu, i reduir el seu cost és una prioritat. L’ús de l’energia solar per a les estacions de bombament és una estratègia efectiva per aconseguir aquest objectiu, ja que les energies renovables ajuden a reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i a mitigar el canvi climàtic.

Aquest projecte d’instal·lació de plantes solars no només beneficia la comunitat de regants del Garrigues Sud sinó que també s’emmarca en els esforços més amplis de Catalunya per aconseguir la transició energètica i avançar cap a l’autoabastament energètic mitjançant la reducció del consum d’energies convencionals. Aquesta iniciativa està alineada amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2030 (ESCACC 30), aprovada pel Govern al gener, que busca reduir l’impacte del canvi climàtic i garantir un futur més sostenible per a Catalunya.

Des de l’any 2018, el Departament d’Acció Climàtica ha impulsat un total de 21 actuacions d’instal·lacions fotovoltaiques en sistemes de regadiu a Catalunya. Aquestes actuacions han estat finançades tant directament com mitjançant subvencions a comunitats de regants. Fins a la data, s’han implementat cinc actuacions directes amb una inversió de 2.6 MEUR i una capacitat total de 1,568 kWp. Les comunitats de regants beneficiades inclouen l’Espluga Calba, Fenollet-Almenar, Planes i Aixalelles, Garrigues Sud i Segrià Sud, que abasten un total de 17,000 hectàrees de terres de regadiu.

A més a més, s’han subvencionat sis projectes mitjançant ordres d’ajuts a comunitats de regants amb una inversió de 1.6 MEUR i una capacitat de 954 kWp. Les comunitats beneficiades inclouen el Sindicat Agrícola de l’Ebre esquerra, la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, la Comunitat d’Usuaris Rojals, Garrigues Sud, Vilasec i Cogoll i Segrià Sud, que representen un total de 41,300 hectàrees de terres de regadiu.

A més a més, hi ha vuit actuacions en planificació programades fins al 2026, amb una inversió total de 14 MEUR i una capacitat de 9,658 kWp. Les comunitats beneficiades inclouen Garrigues Sud, l’Albi, Benissanet i Terra Alta, que cobreixen un total de 21,835 hectàrees de terres de regadiu. També s’està treballant en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per cobrir les basses de reg dins del Segarra-Garrigues, amb l’objectiu de millorar encara més la sostenibilitat d’aquest sistema. Fins ara, s’han instal·lat 380 kWp en aquestes àrees.

En resum, l’aprovació d’aquesta inversió milionària en plantes solars a les estacions de bombament del Garrigues Sud marca un pas significatiu en la millora de la sostenibilitat i l’eficiència del sistema de regadiu a Catalunya. A més a més de reduir les despeses energètiques, aquestes iniciatives ajuden a combatre el canvi climàtic i contribueixen a aconseguir els objectius de transició energètica del Govern de Catalunya. Amb aquestes accions, es demostren els esforços constants per assegurar un futur més sostenible per a les comunitats agrícoles de la regió.

Font: Ajuntament de Flix

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *