Oberta la convocatòria d’ajuts per la contractació de treballadors aturats a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té oberta la convocatòria de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats al municipi de 2023. Aquestes subvencions tenen com a objectiu reduir les actuals taxes d’atur i estan destinades al col·lectiu empresarial local per a la creació permanent de llocs de treball de qualitat.

Podran ser-ne beneficiaris els empresaris individuals, les petites empreses ja existents i les petites empreses de nova creació que duguin a terme la seva activitat i tinguin establert el seu domicili fiscal al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i que no siguin deutors, per qualsevol concepte, amb cap administració pública.

Serà objecte de la subvenció, la contractació de treballadors empadronats al municipi (amb una antiguitat mínima de 12 mesos), inscrits a la Borsa de Treball del municipi i inscrits a l’atur amb una antiguitat mínima d’1 mes com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat).

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concessió directa, atenent a l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit pressupostari, que és de 20.000 euros. Les quanties a subvencionar es calcularan segons la tipologia del contracte i la durada del mateix i les empreses obtindran una bonificació addicional de l’import atorgat si les persones contractades formen part de col·lectius vulnerables o són participants del pla d’ocupació municipal. En tot cas, l’import màxim subvencionable per beneficiari serà de 6.000 €.

Aquests ajuts municipals es poden demanar fins al 30 de novembre a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC); o per internet, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

A www.idetsa.cat/ajuts-i-subvencions/ podeu consultar-ne les bases reguladores i la convocatòria de 2023.

Font: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *