Conseller Mascort: «En 4 anys, serem capaços de reutilitzar el mateix volum d’aigua que necessita Barcelona per abastir-se durant un any»

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, ha explicat aquest diumenge a la Cimera del Clima de les Nacions Unides (COP28) de Dubai (Emirats Àrabs) que Catalunya serà capaç “de reutilitzar el mateix volum d’aigua que necessita Barcelona per abastir-se durant un any”. Aquesta fita serà possible a través de la planificació d’inversions descrites en el Pla de reutilització de l’aigua regenerada que ha elaborat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que preveu generar 120 hm3 l’any 2027, amb una inversió estimada de 126 milions d’euros en equipaments.

«És clau per fer front a la sequera actual, i a les futures que vindran a causa de l’emergència climàtica, que siguem capaços de generar recursos hídrics a través de diferents metodologies per garantir els diferents usos que necessita el país. Així, aquest volum d’aigua que serem capaços de reutilitzar, l’estalviarem de l’aigua dels embassaments que és la que ens garanteix l’ús de boca a tota la ciutadania”, ha exposat el conseller.

Duplicar les estacions de regeneració

Actualment, una part de l’aigua que es depura s’acaba reutilitzant directament gràcies a les 24 Estacions de Regeneració d’Aigua (ERA) públiques que hi ha en servei. L’any 2022, la reutilització directa va suposar un volum aproximat de 71 hm3, cosa que representa un 12% del volum total depurat. Una aigua que després s’utilitza per a usos agrícoles, ambientals, urbans, recreatius o industrials. Les inversions previstes en l’escenari 2027 recullen més de 30 mesures per assolir aquests 120 hm3. Entre les actuacions programades, hi ha la construcció de 24 noves ERA, que s’iniciarà en aquest període i en algun cas es completarà més enllà de l’any 2027.

El Pla inclou també diferents actuacions de recàrrega d’aqüífers en zones costaneres, on hi ha un gran potencial per incrementar la reutilització d’aigua i generar recursos hídrics que poden ajudar a millorar la resiliència davant episodis de sequera, mantenir cabals ecològics i reduir la pressió de períodes secs sobre rius i aqüífers. I, alhora, s’han planificat diferents ERA amb l’objectiu de potenciar l’ús d’aigua regenerada en l’agricultura.

DACC{«name»:»/salapremsa/2023/12/03/11/54/3f8d8c6e-c55a-499e-96d4-cce3c47028f4.jpg»,»author»:»DACC»,»type»:»0″,»location»:»0″,»weight»:248982}

Adaptació al canvi climàtic

La consolidació de la reutilització d’aigua ha de ser un dels objectius principals d’aquest primer període. No només hem de millorar la disponibilitat, sinó que hem de fomentar accions que ens permetin un adaptació al canvi climàtic a través d’una gestió combinada de recursos: regenerades, superficials i subterrànies, ha explicat el conseller.

Entre les inversions més destacades per aquest primer escenari fins a l’any 2027, hi ha l’ampliació del tractament i de la xarxa de distribució de l’ERA del Prat de Llobregat, amb un cost estimat de 24 MEUR; l’ERA de Reus per a usos agrícoles, municipals, industrials, recreatius i de la xarxa de distribució amb 8 MEUR; una canonada d’impulsió d’aigua depurada des de l’EDAR de Manresa amb un cost de 15,6 MEUR a Súria, o subvencions a actuacions de reutilització promogudes i explotades per ens locals i amb objectius de millora de disponibilitat.

Estratègia 2040

Aquestes actuacions fins a l’any 2027 formen part de les inversions previstes en el marc de l’Estratègia 2040, que ha dissenyat el Govern, amb l’objectiu d’incrementar la disponibilitat d’aigua, contribuir a la millora ambiental de les masses d’aigua del país i fomentar un ús eficient i sostenible que permeti ajustar la qualitat de l’aigua als usos requerits des d’una òptica d’optimització ambiental.

El Pla de reutilització de l’aigua regenerada a Catalunya preveu ja una inversió de 126 milions d’euros per al període 2022-2027; 126 entre 2028-2032 i 155 més per al període 2033-2040amb un centenar d’actuacions per passar a reutilitzar del 45 al 70% de l’aigua.

547 depuradores i 610 hm3

Cada any, Catalunya depura a l’entorn de 610 hm³ gràcies a les 547 depuradores que s’han anat desplegant mitjançant els plans de sanejament de Catalunya. Durant l’any 2022, els volums depurats van ser destinats en un 12% a la reutilització directa, un 31% a la reutilització indirecta, un 18% s’ha injectat al curs fluvial i, finalment, un 39% s’ha abocat al mar. En concret, el 12% que representa la reutilització directa suposa un volum aproximat de 71 hm³, la major part del qual (40,08 hm³) s’ha destinat a usos ambientals. El volum d’aigua reutilitzada ha anat creixent progressivament i s’espera superar els 71 hm³ aquest 2023.

El Pla de reutilització de l’aigua regenerada forma part de les inversions previstes en el marc del Pla de gestió de l’aigua de les conques internes, amb una inversió superior als 2.400 milions d’euros per al període 2022-2027.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *