Ple ordinari 4 de desembre de 2023

En aquesta publicació es repassa molt breument el desenvolupament del ple ordinari de l’Ajuntament del Morell celebrat el 4 de desembre de 2023 a les 20 hores.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
2. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2022. PUNT APROVAT AMB 6 VOTS A FAVOR (JUNTS PEL MORELL) I 4 ABSTENCIONS (COMPARTIM I ARA EL MORELL) I 1 VOT EN CONTRA (ERC)
3. Dació de compte de l’informe 444_2023 Definitiu Anual Control Financer Posterior (Control Permanent) de l’Ajuntament del Morell – exercici 2022 -.
4. Dació de compte sobre l’execució del Pressupost del 1r, 2n i 3r trimestre de l’exercici 2023.
5. Aprovació, si escau, de l’expedient nº 2906/2023, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari nº 6/2023. PUNT APROVAT AMB 6 VOTS A FAVOR (JUNTS PEL MORELL) I 4 ABSTENCIONS (COMPARTIM I ARA EL MORELL) I 1 VOT EN CONTRA (ERC)
6. Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del 2n i 3r trimestre de l’exercici 2023.
7. Aprovació, si escau, del blasonament de l’escut municipal. PUNT APROVAT AMB 10 VOTS A FAVOR (JUNTS PEL MORELL, COMPARTIM, REGIDOR LLUÍS BARBERÀ D’ARA EL MORELL I ERC) I 1 ABSTENCIÓ (REGIDOR PERE DOMINGO D’ARA EL MORELL)
8. Aprovació, si escau, de la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades durant el tràmit d’informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
9. Aprovació, si escau, del projecte d’establiment del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
10. Aprovació, si escau, de l’ordenança reguladora del servei de recàrrega de vehicles elèctrics. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
11. Aprovació, si escau, de l’establiment i ordenació del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
12. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
13. Aprovació, si escau, l’actualització de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament del Morell. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
14. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació Xavi Catà Pros. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
15. Moció sobre el finançament dels ens locals. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT
16. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 19/2023 a 23/2023.
17. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia 2023-1056 a 2023-1441.
18. Precs i preguntes.
19. Control i fiscalització de l’acció del govern municipal.

Per recuperar el vídeo de la sessió feu clic en aquest enllaç o recupereu-lo al nostre canal de YouTube.

Font: Ajuntament del Morell

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *