Surten a licitació els tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) pel curs 23/24 del Pla Educatiu d’Entorn de Reus

L’Ajuntament de Reus va publicar dimarts, 5 de desembre, a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del servei de tallers de suport i acompanyament educatiu que hauran de començar durant el mes de gener de 2024 i duraran fins al juny.  El procediment d’adjudicació és obert simplificat abreujat  i per tant la data límit per presentar les  ofertes finaltizarà el proper 21 de desembre. El valor estimat del contracte és de 99.950€ i és un contracte finançat amb fons Next Generation de la UE.

Els TSAE són una acció educativa orientada a acompanyar l’alumnat dels centres d’educació primària i secundària, que tenen per objectiu acompanyar i reforçar l’adquisició de les competències bàsiques a l’alumnat en situació de més vulnerabilitat derivats pels centres del municipi de Reus. Amb la finalitat de facilitar la construcció de trajectòries educatives i personals d’èxit escolar i educatiu, aquests tallers han de donar una resposta personalitzada a les diferents necessitats i interessos de l’alumnat. Són tallers que es fan en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat amb més necessitat educativa a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l’aprenentatge i la cohesió social. Aquests tallers estaran finançats per Fons Next Generation.

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Aquests  són el fruit d’un conveni de col·laboració que va ser signat el 4 d’agost de 2023 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per contribuir al foment  de la llengua catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral i afavorir la convivència i cohesió social, establint  i mantenint  una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.  Per al seu desplegament i impuls es crea la Comissió representativa-Institucional que és l’òrgan de decisió i el qual entre d’altres té la funció d’aprovar anualment el Pla d’actucions en el qual s’inclouen els tallers que son objecte d’aquesta  licitació.

Font: Ajuntament de Reus

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *