Catalunya, referent en accessibilitat universal

Ja està en vigor el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que detalla les mesures en matèria d’accessibilitat aplicables a l’edificació, el transport, l’urbanisme, els productes i els serveis, tant públics com privats i en espais ja existents o els de nova creació.

El Codi va més enllà de les barreres arquitectòniques i té en compte l’accessibilitat comunicativa i cognitiva dels productes i serveis o d’activitats culturals, esportives i de lleure.

Quins són els objectius del nou Codi?

  • Afrontar el repte demogràfic de l’envelliment.
  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o dificultats d’interacció.
  • Evitar les desigualtats que generen les barreres existents.
  • Crear un distintiu de qualitat com a reconeixement dels establiments, serveis o municipis que incorporin mesures d’accessibilitat més enllà de les obligatòries.

Les projeccions de futur preveuen que l’any 2031 pràcticament un de cada quatre catalans tingui 65 anys o més, que s’hagi doblat el nombre de persones amb quatre o més problemes crònics de salut i també que incrementi el nombre de persones amb discapacitat o dependència.

Línies d’actuació

  1. Millora de les condicions d’accessibilitat de tot allò que es dissenyi de nou: Incorpora alguns aspectes  recollits de manera insuficient en la normativa vigent.
  2. Impuls de la transformació de l’entorn existent: Afecta l’edifici on es resideix, les vies públiques, l’accés al teixit comercial i a la restauració, l’ús dels mitjans de transport, la participació als serveis culturals i d’oci i l’accés als entorns digitals.
    Estableix directrius detallades per dur a terme un seguit d’ajustos raonables, fàcils d’executar i necessaris per eliminar barreres significatives a les comunitats de propietaris. També estableix terminis (d’entre 1 i 3 anys principalment) per tal que aquestes actuacions no es continuïn demorant permanentment.
  3. Incorporació de l’accessibilitat comunicativa i cognitiva: Amb mesures i recursos perquè les persones amb discapacitats sensorials i cognitives tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania.

Per minimitzar l’impacte econòmic que suposin aquestes intervencions, el Govern estudia reforçar línies de crèdit existents i crear-ne de noves.

Font: Gencat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *