Consum sanciona Finalia Viajes amb 70.000 euros i imposa la devolució de prop de 20.000 euros a 46 consumidors afectats

L’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball, ha sancionat l’empresa Finalia Viajes amb un import de 70.001 euros, per una infracció de la normativa en matèria de consum i disciplina de mercat, en realitzar pràctiques comercials deslleials amb perjudici econòmic per a les persones consumidores.

A més, Consum imposa a l’empresa sancionada, com a mesura complementària, l’obligació de reemborsar les quantitats percebudes indegudament a 46 consumidors per un import total de 19.667 euros i, com a sanció accessòria, la seva publicitat per raons d’exemplaritat i en previsió de futures conductes infractores.

La inspecció de l’Agencia Catalana del Consum ha dut a terme actuacions de control en els darrers anys a Finalia Viajes arran de les diverses reclamacions i denúncies interposades contra l’empresa, dedicada a la organització de viatges de fi d’estudis i la comercialització de viatges combinats. En les reclamacions incloses en aquest expedient, les persones afectades sol·licitaven la devolució de l’import abonat per un viatge combinat de final de curs de batxillerat, previst pel juny del 2020, que finalment no es va realitzar a causa de la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19.

Un cop comprovats els fets exposats en les esmentades denuncies i analitzada tota la documentació, la inspecció de Consum ha constatat que l’empresa havia retingut indegudament els imports abonats per les persones denunciants, tot i que tenien dret a la devolució de la totalitat dels diners pagats per un servei que finalment no es va prestar.

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *