Dinamitzant l’esperit nadalenc a la Ràpita: “Nadal al Balcó” 2023

La Ràpita s’engresca a abraçar l’esperit nadalenc amb una iniciativa que busca convertir els balcons del municipi en autèntiques obres d’art decoratives. La regidoria de comerç ha emès una providència determinant, establint l’obertura d’un expedient per convocar el concurs de decoració de balcons «Nadal al Balcó» 2023. Aquesta estratègia, lluny de ser una mera competició, pretén fomentar la participació activa de la ciutadania, col·laborant a difondre l’ambient nadalenc basat en valors comunitaris com el treball col·lectiu, la fraternitat i la cooperació.

Des de l’àrea de comerç s’ha treballat intensament per establir les bases d’aquest concurs, definint clarament els paràmetres per a la seva convocatòria. Aquestes bases reguladores són l’espina dorsal del concurs, marcant les directrius i requisits per als participants. Es busca que persones majors d’edat, siguin propietàries, arrendatàries o simplement residents d’un habitatge al municipi de la Ràpita amb façana als vials públics, puguin sumar-se a aquesta iniciativa.

La finalitat principal d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions mitjançant un procediment competitiu. Els guanyadors seran aquells que, mitjançant la decoració dels seus balcons, aconsegueixin capturar l’essència nadalenca amb originalitat i creativitat.

Un punt clau en aquest procés és l’òrgan competent encarregat de l’aprovació de les bases, que recau en la Junta de Govern Local. Aquesta decisió es fonamenta en un Decret d’Alcaldia emès anteriorment, delegant en aquest òrgan la competència per aprovar les Bases Reguladores, de conformitat amb l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Ràpita.

La instrucció i execució d’aquest concurs recauran sobre l’òrgan competent, que, de manera oficial, durà a terme totes les accions necessàries per determinar els guanyadors, garantint la transparència i justícia en el procés d’adjudicació dels premis del concurs de decoració de Balcons “Nadal al Balcó” 2023.

La garantia de la correcta gestió dels recursos municipals és una qüestió essencial. En aquest sentit, la Intervenció de Fons Municipal ha emès un informe que assegura la suficiència dels recursos per afrontar els costos associats a aquesta iniciativa, dotant-la de la solidesa financera necessària per a la seva execució.

Així mateix, és important destacar que el tècnic d’administració general de Secretaria ha emès una opinió favorable respecte a aquesta convocatòria. Aquest aval tècnic reforça la solidesa i adequació del procés, assegurant que aquest compleix amb els requisits legals i administratius pertinents.

Aquesta nova proposta, que s’espera sigui acollida amb entusiasme per la ciutadania de la Ràpita, no només pretén enaltir l’esperit nadalenc sinó també establir una vinculació més estreta entre els veïns i el municipi. Els balcons, aquelles petites parcel·les d’espai personal, es converteixen ara en l’escenari per mostrar la creativitat i l’afecte per les festivitats nadalenques, fomentant així un ambient comunitari vibrant i participatiu.

Aquesta convocatòria, avalada per les instàncies competents i emparada per les normatives legals corresponents, s’obre a la ciutadania amb l’esperança de despertar el seu interès i implicació en la creació d’un entorn nadalenc ric i dinàmic a la Ràpita. Amb el suport dels habitants, aquest concurs promet convertir-se en una tradició anual que reforcin els llaços entre veïns i engrandeixin l’esperit festiu de la localitat.

Aquesta iniciativa sorgeix com una oportunitat per transformar els balcons en autèntics escenaris de la il·lusió i la creativitat, convertint-los en testimonis visuals de la unitat i l’alegria que caracteritzen aquestes dates tan especials per a tots.

Font: Ajuntament de la Ràpita

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *