El producte interior brut de Catalunya manté un ritme estable al tercer trimestre del 2023

El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha presentat una variació interanual del 2,1% al tercer trimestre del 2023, mantenint una dinàmica sostinguda en el seu creixement econòmic. Aquesta xifra, tot i reflectir una certa estabilitat, també revela una moderació en la seva progressió respecte a períodes anteriors. En termes intertrimestrals, la variació es limita al 0,1%, mantenint una tendència més plana en la seva evolució immediata.

Les dades de la Comptabilitat trimestral per al tercer trimestre del 2023 no han experimentat modificacions significatives respecte als valors anticipats en l’avanç del PIB trimestral publicat anteriorment el 3 de novembre del mateix any. Aquesta consistència en les estimacions ofereix una visió de continuïtat en l’escenari econòmic català.

Analitzant la demanda interna, es fa evident un increment del 1,5%, xifra que, malgrat mantenir una tendència positiva, suposa una reducció de cinc dècimes respecte al trimestre precedent, situant-se en un 2,0%. Aquesta baixada, no obstant això, no es distribueix uniformement en tots els sectors que conformen aquesta demanda. Mentre el consum de les administracions públiques registra un notable creixement del 5,6%, el consum de les llars experimenta un augment més moderat, amb un 1,7%. Contràriament, la formació bruta de capital presenta una taxa de variació del -2,8%, mostrant una retracció preocupant en aquest àmbit.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions han incrementat el seu flux cap a l’estranger en un 2,4% en termes interanuals. Tot i això, aquesta xifra representa una reducció d’un punt respecte al trimestre anterior, situant-se en un 3,4%. D’altra banda, les importacions totals han disminuït un 1,6%, marcant una tendència a la baixa després de diversos trimestres amb variacions positives, tot i que podria ser un indicador de certa estabilitat en l’equilibri comercial.

En l’anàlisi de l’oferta, es destaca el comportament dels diferents sectors econòmics. El sector serveis presenta una taxa positiva del 2,8%, indicant un creixement sostingut en aquest àmbit. La construcció i la indústria, amb taxes del 2,0% i 1,2% respectivament, també mostren un creixement en les seves activitats durant aquest trimestre. No obstant això, el sector agrari és l’excepció amb una variació interanual negativa del 8,2%, tot i situar-se lleugerament per sobre dels registres dels trimestres anteriors.

És important tenir present que les dades de la Comptabilitat trimestral han de ser considerades provisionals, ja que la coherència entre aquestes estimacions i les dades anuals requereix ajustaments que podrien modificar aquestes xifres. Així, les estimacions trimestrals són susceptibles de canvis mentre es mantinguin com a provisòries en espera de l’estabilització i consolidació de les estimacions anuals.

El comportament del PIB català al tercer trimestre del 2023 ofereix indicis d’una economia en un estat de relativa estabilitat, tot i les variacions observades en els diferents components de la demanda i l’oferta. Aquesta estabilitat s’ha de seguir monitoritzant amb detall, especialment davant els ajustos que podrien ser necessaris per harmonitzar les dades trimestrals amb les anuals i garantir una perspectiva fiable de l’evolució econòmica de Catalunya.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *