El Departament convoca els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader per un import de 7 milions d’euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una nova convocatòria els ajuts per a diversificació econòmica de les zones rurals Leader de Catalunya, en el marc del Pla Estratègic estatal de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a 2023, per un import de 7M€. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 20 de gener.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, la conservació i millora del patrimoni rural, així com els serveis a les persones.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d’una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 3.990.000 euros, el que suposa el 57% del finançament; i la resta, 3.010.000euros, anirà a càrrec del FEADER.

Amb els projectes d’inversió que es fomentaran amb aquests ajuts està previst generar una inversió de més de 20.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l’execució de més de 200 projectes que comportaran la creació de més 150 llocs de treball, i la consolidació d’uns 800 més.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d’executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l’àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l’execució dels projectes fomentats per l’ajut Leader.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local Leader

Dotació €

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

599.579,00

Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord – Oriental de Catalunya

667.154,07

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

612.460,07

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

679.591,12

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

511.436,08

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

574.821,32

Associació Leader de Ponent

647.040,70

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

618.605,10

Consorci Leader Pirineu Occidental

752.747,33

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

730.348,51

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

606.216,70

Total DACC + FEADER

7.000.000,00

La Secretaria d’Agenda Rural del Departament pot modificar aquest desglossament segons les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats de cada Grup d’Acció Local, en el marc de la quantia total fixada que estableix el PEPAC 2023-2027 per al desenvolupament local Leader i els convenis corresponents.

Per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2023-2027, el Departament va seleccionar 11 grups Leader amb els següents àmbits territorials, que abasten un total de 36 comarques d’arreu de Catalunya.

Per a més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/231220_convocatoria_ajuts_leader_2023

Font: GENCAT

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *