El Govern impulsa més de 20 accions per prevenir, detectar, atendre i reparar les violències sexuals en la infància i l’adolescència

El grup de treball per combatre la violència sexual en infants i adolescents ha presentat l’informe en què han estat treballant durant tres mesos. El document —que porta per títol “Violències sexuals en infància i adolescència”— és un encàrrec del Govern de la Generalitat a experts independents de diverses disciplines arran de diversos casos de violència sexual en què hi havia implicats adolescents menors de 14 anys, que tenen la condició d’inimputables.

Uns casos que l’informe considera “alarmants” però “minoritaris”. “No podem concloure que hi hagi una tendència a l’alça d’aquesta tipologia de fenomen”, assenyala l’informe i hi afegeix: “Cap dada ens diu que provingui d’un augment de situacions similars. El que sí constatem és que estem davant d’una realitat que històricament havia estat molt invisibilitzada —com la major part de les violències sexuals— i que ara s’està visibilitzant”.

Els experts i expertes reconeixen que hi ha un augment de les denúncies per comportaments violents de joves menors d’edat, però aquestes dades són insuficients per entendre si hi ha més accions violentes o és que se’n denuncien més. També s’adverteix que no es coneix l’abast real de la violència que pateixen infants i adolescents, “només la punta de l’iceberg”, però recorda que en la majoria dels casos els agressors són adults i més concretament, adults pròxims, és a dir, familiars o coneguts. Així ho ha explicat Eduard Vallory i Subirà, president del CATESCO i coordinador del grup.

Conclouen que hi ha principalment quatre factors que alimenten les actituds agressives en adolescents: les característiques canviants de l’adolescència; la manca i la deixadesa en l’acompanyament comunitari d’infants i adolescents; un marc cultural que normalitza la dominació d’homes sobre dones i, per últim, l’impacte de les xarxes socials digitals i l’àmplia exposició a pornografia de masses de caràcter masclista en infants i adolescents en absència d’una educació integral en sexualitat adequada.”

Partint d’aquesta realitat, cal que les violències sexuals en la infància i l’adolescència s’abordin des d’una doble vessant: prevenció estructural i reparació integral. D’una banda, prevenir amb una veritable educació integral en sexualitat (que inclogui l’educació sexual digital) no només en l’àmbit escolar, sinó també en l’entorn social, familiar i comunitari. De l’altra, la reparació integral “vol garantir íntegrament els drets de les persones que han patit violència sexual i promoure les transformacions personals, socials, comunitàries, institucionals necessàries perquè aquestes violències no tornin a succeir.”

El grup de treball és contrari a rebaixar l’edat de responsabilitat penal, ja que “no reduiria les agressions de menor a menor” i recorda que “un infant mereix protecció fins i tot quan ha comès una agressió i és responsabilitat social garantir la prevenció i acompanyar-lo”. Ho ha afirmat l’advocada penalista experta en l’abordatge i prevenció de violències masclistes Carla Vall i Duran.

Accions de Govern

Donat aquest diagnòstic i detectades les necessitats, els diferents departaments de Govern implicats més directament en l’eradicació de les violències sexuals en la infància i l’adolescència (Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Educació, Interior, Justícia, Drets i Memòria i Salut) proposen més de 20 accions de prevenció, recerca, atenció i reparació.

Evitar la sensació d’impunitat entre els agressors, reforçar l’educació sexual i l’atenció a les víctimes són els eixos centrals d’aquest pla, que té en compte nois i noies, famílies, entorn comunitari i professionals de diferents àmbits i que han detallat la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol, i l’assessora sobre violència de gènere del conseller d’Interior, Alba Alfageme i Casanova.

Accions d’atenció i reparació

 • Revisió, reforç i desplegament territorial del Servei d’Atenció a Menors Inimputables, fent especial èmfasi en les accions sobre responsabilitat, restauració i reparació del dany comès a les víctimes i les seves famílies amb un pla individualitzat per cada agressor i el seu entorn familiar. En cas que no es complexi es prendran mesures sobre la tutela dels menors agressors.
 • Desplegament de l’Estratègia Barnahus d’atenció a les víctimes d’agressions sexuals menors d’edat.
 • Atenció i reparació a les víctimes a través de la xarxa especialitzada d’atenció a les violències masclistes i les violències LGTBIfòbiques en el territori.
 • Ajuts i indemnitzacions a víctimes de violències masclistes.
 • Reforç de l’atenció policial especialitzada en casos de violència sobre menors especialment vulnerables.
 • Creació de l’Àrea Central de Violències Sexuals.
 • Justícia restaurativa adreçat a adolescents i joves i les seves víctimes investigats o sentenciats per delictes contra la llibertat sexual.

Accions de prevenció i recerca

 • Creació d’un nou model d’educació sexual integral
 • Incorporació del vector transversal de coeducació i perspectiva de gènere – on s’inclou l’educació sexual – als currículums de l’educació infantil i l’educació bàsica
 • Pla de les Escoles Lliure de Violència: implementació de les USAV (Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència): difusió, formació, referents específics a la inspecció i a serveis territorials, sensibilització a l’alumnat, etc.
 • Enquesta de convivència escolar i seguretat 2026-2027.
 • Pla de Prevenció de les Violències Masclistes.
 • Servei d’intervenció especialitzada en violències digitals.
 • Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
 • Estudi sobre menors d’edat com a autors de delictes de violència sexual.
 • Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya (2024)
 • Campanya sobre violències masclistes digitals especialment per joves
 • Estudi Jurídic sobre la protecció dels infants i adolescents en l’accés a continguts digitals pornogràfics.
 • Elaboració d’un protocol per establir bones pràctiques periodístiques en el tractament de les agressions sexuals en menors
 • Programa formatiu d’educació sexual i educació en igualtat adreçat a adolescents i joves sentenciats per delictes contra la llibertat sexual.
 • Creació d’un grup de treball Interdepartamental

Font: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *